Et statsbudsjett for nyskaping og grønn vekst

– Vi er fornøyde med at næringslivet får betydelig skattelette, samtidig som den målrettede innsatsen for å styrke innovasjon og nyskaping styrkes betydelig, sier finanspolitisk talsperson Terje Breivik. Budsjettforliket inneholder nye tiltak for å styrke norsk næringsliv og fastlandsindustri og motvirke todeling av økonomien med 1,1 mrd. kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Terje Breivik

– Vår offentlige velferd er helt avhengig av verdiskapingen i det private næringsliv og at initiativrike personer satser, tar risiko og omsetter ideer til handlinger, sier Terje Breivik.

– Venstre har fått fullt gjennomslag for å opprette to ulike såkornsfond på til sammen 135 millioner kroner for å sikre risikovillig kapital til nystartede bedrifter i den krevende oppstartsfasen.

– I tillegg bevilger vi 78,4 millioner kroner mer til lærlingplasser, 60 millioner kroner mer til bredbåndsutbygging og 30 millioner kroner mer til velferdsteknologi, sier Breivik.

Budsjettet inneholder også en økning i næringsrelaterte forskningsmidler.

– Venstre har fått gjennomslag for å styrke ordninger og institusjoner som Forny2020 TTO (Forskningsrådets program for forskningsbasert nyskaping), Marin forskning, Havforskningsinstuttet og landbruksforskningen med 65 millioner kroner. I sum betyr dette at vi styrker de sektorene som Norge skal leve av i fremtiden.

I tillegg kommer endringer i formuesskatten og flere skatteletter som budsjettforliket ikke endrer på, slik at det totalt gis en god skattelette for næringslivet. Venstre fikk dessuten gjennom å reversere økningen på omsetningsgrensen for for momsregistreringsplikt, som ville ha rammet mange småbedrifter og gründere.

Tiltak til nyskaping og innovasjon:
• Forny 2020 TTO: 25 000 000
• Marin forskning: 5 000 000
• Havforskningsinstituttet: 10 000 000
• Landbruksforskning : 32 000 000
• Rette opp kutt i støtte til organisasjoner: 5 500 000
• Tilskudd bredbåndsutbygging: 60 000 000
• Nye såkornfond: 135 000 000
• Reiseliv, internasjonal markedsføring: 20 000 000
• SIVA, styrke inkubasjonsvirksomheten: 8 000 000
• Omsorgs- og pleiepenger, selvstendig næringsdrivende. 100% kompensasjon: 9 500 000
• Sogn jord- og hagebruksskole: 5 000 000
• Velferdsteknologi: 30 000 000
• Innovasjon Norge, miljøteknologiordning: 100 000 000
• Beholde omsetningsgrensen for registreringsplikt moms på dagens nivå: 125 000 000

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**