Over 150 millioner til frivilligheten

Venstres Iselin Nybø er svært fornøyd med at frivilligheten kommer styrket ut av budsjettforliket mellom Venstre, KrF og regjeringspartiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Iselin Nybø

– Noe av det viktigste for meg i disse forhandlingene har vært å sikre tilskudd til studieforbundene. Det betyr mye for frivilligheten i Norge, for å ta vare på håndverkstradisjonene våre og for å sikre læring gjennom hele livet, sier Nybø.

– Vi har sikret bedre skatteregler som gir frivillige organisasjoner mer penger til den frivillige aktiviteten, sier Nybø.

Flere organisasjoner som var kuttet i statsbudsjettforslaget har i avtalen fått økte midler. Det etableres også en ordning for tilskudd til antimobbearbeid.

Tiltak til frivilligheten:
• Studieforbund (tilskudd i voksenopplæring i frivillige organisasjoner): 40,0 mill.
• MVA-kompensasjon, idrettsanlegg: 48,0 mill.
• Diverse frivillige organisasjoner: rus, blinde, landbruk, friluft: 48,5 mill.
• Tilskudd til antimobbearbeid: 3,5 mill.
• Det frivillige skyttervesen: 1,6 mill.
• Heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner: 8,0 mill.
• Øke gavefradraget fra 16 800 kr til 20 000 kr: 15,0 mill.
• Øke grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift til 50 000 kr per ansatt/ 500 000 per organisasjon: 10,0 mill.
Totalt: 154,1 mill.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**