Vær med på laget nå

Du kan melde deg inn i Venstre nå og betale først på nyåret for 2015. Det betyr at det er gratis ut året. Vær med på å bedre politikken med fokus på skole, miljø og nyskaping.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Her er lenka der du ordner påmelding sjøl:

Bli med

-Medlemskap kan være ren støtte til noen som driver aktiv politikk.
-Medlemskap gir deg stemmerett i lokallagets organisasjon og muligheter til å representere laget.

Du behøver imidlertid ikke være medlem for å stå på Venstres liste. Det er ønskelig, men folkevalgte står da i et forhold til velgerne som tar utgangspunkt i lokallagets valgprogram. I kommuner der Venstre ikke har lister, er det nye muligheter for å skape alternativer, uten å levere underskrifter for å stille ei lokal bygdeliste. Frist ut mars 2015.

Ditt medlemskap styrker hele Venstre økonomisk. Kontingenten samles inn sentralt, men fordeles så på VHO, fylkeslaget og ditt lokallag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**