Per-Arne Larsen

Per-Arne Larsen er Venstres 3. kandidat i Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Per-Arne Larsen 2015 1

Per-Arne Hvidsten Larsen (35) fra Åsane er Bergen Venstres 3. kandidat til bystyret ved valget i 2015. Han er utdannet religionsviter og jobber som seniorkonsulent ved studieadministrativ avdeling ved Universitetet i Bergen. Per-Arne er nestleder i Bergen Venstre og leder for bydelslaget vårt i Åsane. Han er 1. varamedlem til Komité for miljø og byutvikling og vararepresentant for Venstre i bystyret.

Per-Arne engasjerer seg for god og miljøvennlig byutvikling, med et særlig fokus på gode bydelssentre i alle bydelene og trygge oppvekstvilkår for barn. Han har også et sterkt engasjement for dyrs rettigheter.

Kontaktinformasjon:
Tlf. 996 42 262
E-post

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**