Studiesentrene må anerkjennes

I et leserinnlegg i dagens aviser i Troms skriver Irene Dahl og Roar Sollied at tida er kommet for å anerkjenne studiesentrenes posisjon i det helhetlige utdanningsbildet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Studiesentrene må anerkjennes
Av Irene Dahl og Roar Sollied, Troms Venstre

Budsjettdebatten om studiesentrene og utfallet viser at det er all grunn til å komme til en ny nasjonal erkjennelse om studiesentrenes posisjon i dagens utdanningsstruktur. Det passer også når ny universitets- og høgskolestruktur snart skal behandles.

I Troms er situasjonen at støtten til Studiesentret Finnsnes nå er overført til Universitetet i Tromsø (UiT), Studiesenteret. no har mistet hele støtten, samtidig som Nord-Troms studiesenter aldri fikk innvilga søknad om å komme inn på statsbudsjettet, og det engang lokalt etablerte Forsvarets studiesenter skal i hovedsak tilrettelegge for militærrelevante studier. Da er det på tide å avklare hva som må gjøres videre for å sikre utdanningsmuligheter til etablerte voksne utenfor universitetenes hovedcampus.

Irene Dahl

Foto: Venstre

Hvis disse budsjettendringene skal være starten på ei nytenking, vil vi først sterkt beklage at man foretar kutt og endringer uten varsel eller nedtrapping. I denne budsjettomgangen gikk det direkte ut over studiesenteret.no, mens Studiesenteret Finnsnes nå er prisgitt støtten som er overført til UiT.

Roar Sollied

Foto: Tfk

Universitetene har et generelt ansvar for å tilby etter- og videreutdanning, men nå kommer spørsmålet om det også skal gjelde ansvar for campuser/studiesenter i distriktet. Det overordnede spørsmålet blir hvem som skal eie studiesentrene: Universitetene, kommunene, fylkene/regionene eller Staten? Eller flere samtidig?

Det kan være et mulig alternativ at Staten bruker sine universitet og høgskoler til å operasjonalisere studiesentrene, men da må dette mandatet straks bli mye tydeligere, og det må tilkjennegis hva som eventuelt kreves lokalt for å bli anerkjent som studiesenter. Dette bør bli en del av forestående strukturdebatt.

Studiesentrene har kommet opp nedenfra. Nå må de ivaretas, slik at de blir enda bedre brikker for helheten i arbeidet med å løfte landets kompetansenivå. Gjennom studiesentrene når man også dem som er i den situasjon at de ikke kan ta grunnutdanning eller videreutdanning ved hovedcampus. De er oftest de mest motiverte studentene, og de styrker kompetansen og fyller viktige stillinger utenfor byene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**