Krever høring om skjenkepolitikken

Byrådets innblanding i skjenkesaker får opposisjonen til å reagere. Nå vil de ha alle fakta på bordet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Bystyret må ha kontroll
De siste ukene har BT presentert en rekke saker hvor byrådet overprøver fagfolkene og forskjellsbehandler utesteder. Det har også kommet frem at byrådet kan endre fagfolkenes konklusjoner i inndragningssaker, uten at offentligheten blir gjort oppmerksom på det.

Erlend Horn 2015 2

– Bystyret har godt av å ta en høring på dette feltet ettersom vi har gitt så mange fullmakter til byrådet. Da er det viktig at bystyret sørger for at vi har den tilstrekkelige kontrollen vi bør ha, sier Horn.

Sammen med Arbeiderpartiets Rune Bakervik, vil Horn be om en høring for å finne ut av hvordan skjenkesystemet skal fungere i fremtiden, i tillegg til å avdekke hva som har skjedd tidligere. Måten ting har fungert til nå er ikke tilfredsstillende, mener de.

– I denne bystyreperioden har ikke systemet fungert godt nok. Vi trenger en bedre balansegang mellom bystyret og byrådet. Nå har det tippet for mye over til fordel byrådet, mener Horn.

Byråden møter ikke i komiteen
De mener også det er problematisk at skjenkebyråden ikke møter opp til saker hvor skjenkesaker skal avgjøres.

Erlend Horn (V) mener byrådets manglende oppmøte gjør arbeidet deres vanskeligere. Han peler på at bystyrepolitikerne mister muligheten til å stille muntlige spørsmål om saker. De får heller ikke stilt oppfølingsspørsmål dersom de har sendt inn et skriftlig spørsmål på forhånd.

Les hele saken på bt.no eller på side 4 i dagens papirutgave av Bergens Tidende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**