Åsabu med sikret bystyreplass

Leder i Åsane Venstre, Per-Arne Larsen, har fått tredjeplassen på partiets liste for 2015-valget, og er dermed så godt som sikret bystyreplass etter valget, skriver Åsane Tidende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 – Vi har et godt grep om velgere i etableringsfasen, og et ungt mannskap på listen gjenspeiler dette, sier Per-Arne Larsen

– Vi har et godt grep om velgere i etableringsfasen, og et ungt mannskap på listen gjenspeiler dette, sier Per-Arne Larsen

Per-Arne Larsen har i flere år vært leder i Åsane Venstre, i tillegg til nestleder i Bergen Venstre og vara til bystyret. Det siste året har han ledet programkomiteen, og han var leder av redaksjonskomiteen da Bergen Venstre på ekstraordinært årsmøte vedtok de overordnede føringene for neste valgperiode.

Grønt og urbant Åsane
— Det har vært et svært hektisk år hvor vi har jobbet med å stake ut kursen for de neste fire årene, samtidig som det politisk sett har vært nok å ta tak i. Bybanesaken har jo vært altomfattende, og jeg mener mitt engasjement for et grønt, urbant og kollektivbasert Åsane virkelig har vært med på å sette byutviklingen i bydelen på agendaen, sier Larsen til Åsane Tidende.

— Det har vært både lærerikt og nyttig å ta så sterkt del i de pågående politiske prosessene, samtidig som jeg har arbeidet med hvordan vårt engasjement for en grønn, trygg og aktiv by skal tas videre.

Flest unge velgere
På plassene foran Larsen står Erlend Horn (Årstad) og Idun Bortne (Fana), og med seg blant de fem forhåndskumulerte, som etter all sansynlighet kan ta sikte på en bystyreplass, får han i tillegg Njaal Neckelman (Bergenhus) og Åsta Årøen (Laksevåg).

— Vi har et godt grep om velgere i etableringsfasen, og et ungt mannskap på listen gjenspeiler dette, sier han.

— Det at mange unge engasjerer seg hos oss, skyldes nok blant annet at våre viktigste saker er miljø og oppvekstvilkår for barn.

Sikter mot byrådet
Partiets ambisjon for neste fireårsperiode er å sitte i et byråd der bybane til alle bydeler settes høyt på dagsorden.

— Bybanen skal gi oss det kollektivtilbudet og den byutviklingen bergenserne fortjener, sier Larsen.

— Vi skal ikke la oss styre av uvitenhet, frykt eller vikarierende motiver, slik de større partiene gjør.

Larsen får også med seg Harald Queseth på åttendeplass, noe som gjør at Åsane er blant de best representerte i toppen av listen til Venstre.

Les hele saken på side 5 i Åsane Tidende fredag 28. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**