Yousuf Gilani mottar ALDE-pris

Venstrepolitiker og kommunestyrerepresentant i Drammen, Yousuf Gilani, reiser til Brüssel 10. desember for å motta pris for sitt arbeid for å forebygge ekstremisme og radikalisering blant unge. – Svært hyggelig å få en slik anerkjennelse. Jeg har vært sterkt engasjert i arbeidet med å bygge bro mellom ulike trossamfunn og kulturer, sier Gilani.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Prisen deles ut til lokalpolitikere som har gjort seg bemerket i arbeidet for å forebygge ekstremisme og radikalisering blant unge.

 risen gir inspirasjon til å bidra videre i arbeidet med å øke den gjensidige respekten og forståelsen mellom ulike kulturer og trossamfunn, sier Yousuf Gilani (V)

risen gir inspirasjon til å bidra videre i arbeidet med å øke den gjensidige respekten og forståelsen mellom ulike kulturer og trossamfunn, sier Yousuf Gilani (V)
Foto: Torbjørn Tandberg

Brobygger
Det er den europeiske sammenslutningen av liberal-demokratiske partier i Europa ALDE som deler ut en integreringspris til Yousuf Gilani (V) for hans arbeid for å forebygge ekstremisme og radikalisering. Gilani var initiativtaker til og medarrangør av den store demonstrasjonen mot ISIL og Profetens Ummah i Oslo mandag 25. august hvor mer enn 5000 mennesker, deriblant statsministeren, flere toppolitikere og flere religiøse ledere fra ulike religioner og trossamfunn, deltok.

Gilani har også over tid jobbet tid jobbet med integrering i den minoritetsrike bydelen Fjell i Drammen kommune hvor Gilani er folkevalgt for Venstre.

– Det er svært hyggelig å få en slik anerkjennelse. Jeg har vært sterkt engasjert i arbeidet med å bygge bro mellom ulike trossamfunn og kulturer. Prisen gir inspirasjon til å bidra videre i arbeidet med å øke den gjensidige respekten og forståelsen mellom ulike kulturer og trossamfunn, sier Yousuf Gilani (V)

Toleranse krever noe av oss alle
– Norge er i dag et land med flerkulturelle trekk. Og nordmenn har i dag ulik kulturell bakgrunn. Dette er verdifullt for oss alle. Men denne verdien får vi ikke gratis. Det krever noe av oss alle. Det krever toleranse og kunnskap om mennesker, religioner og kulturelle tradisjoner.

Det er viktig å stå samlet om viktige felles verdier. Vi må stå sammen skulder ved skulder og prøve å skape et varmere flerkulturelt samfunn, sier Gilani.

– Vi kan alle motarbeide diskriminering, rasisme og hat, og fremme menneskeverd, toleranse og gjensidig respekt i et flerkulturelt fellesskap. I en verden preget av globalisering er vi helt avhenging av å hjelpe hverandre med å bygge broer mellom ulike kulturer og religioner, sier Gilani.

Yousuf Gilani på Venstres Landsmøte 2013

Foto: Tove Hofstad

Venstre gratulerer
Venstreleder Trine Skei Grande gratulerer Yousuf Gilani med prisen.

– Arbeidet mot å forebygge ekstremisme og radikalisering fortjener oppmerksomhet og det er svært hyggelig at Yousuf sitt arbeid blir lagt merke til også utenfor landets grenser, sier hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**