Ja til kommunalt bidrag til kunstgrasbanar

Hordabø IL si oppmoding om kommunal handsrekking til ny kunstgrasbane på Bø får støtte frå Venstre, som foreslår å nytte 2 millionar til idrettsanlegg i sitt framlegg til budsjett.
-Kunstgras er avgjerande for å kunne trene fotball i dag. Det held ikkje lenger med dei gamle grusbanane, og kunstgras kan i motsetnad til naturgras nyttast heile året. Derfor vil Venstre nytte kommunale investeringsmidlar, viss det er det som skal til for å få realisert planane om ny kunstgrasbane på Bø og i Grønålen på Manger, seier Frode Hervik, gruppeleiar i Radøy Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I tillegg til Venstre har Høyre har lagt inn 2 millionar til idrettsanlegg i sitt framlegg til Radøy kommune sitt budsjett med tanke på kunstgras på Bø og Manger. I tillegg har FrP signalisert at dei kan gå inn for ei slik løyving. I formannskapet sitt budsjettarbeid er det no eit breitt fleirtal som er samde om rammene, men prioriteringane innafor desse skal det forhandlast nærare om.

-Bruk av kommunale investeringsmidlar til kunstgrasbanar vert nok eit tema når partia skal forhandle, men me er frå vår side innstilt på å prioritere dette og legg vekt på å behandle Hordabø IL og Radøy/Manger FK likt, seier Hervik.

I utgangspunktet kan ikkje kommunale investeringsmidlar nyttast til private anlegg, og fotballbanane på Radøy er eigd av idrettslaga, og ikkje av kommunen.
-Dette skaper ei budsjetteknisk utfordring, men det er heilt sikkert mogeleg å finne ei praktisk løysing på dette. Til dømes kan kommunen gå inn som medeigar i banane tilsvarande den delen som ei kommunal investering utgjer, eller så kan ein sjå på andre moglegheiter for å løyse dette, seier Hervik.

Les saka i Strilen 29.11.2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**