Vinn eller forsvinn…

Bergveronika er kommuneblomst i Bardu, Foto: Vilhelm Kjelsvik

Være eller ikke være, det er spørsmålet…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Kommunevalget neste høst blir en stor utfordring for Bardu Venstre. Antallet representanter i kommunestyret er vedtatt redusert fra 25 til 19. Kommunen har sterkt behov for å redusere driftskostnadene, og det politiske miljøet skal ta sin del av kostnadsreduksjonene.

Venstres representant støttet dette vedtaket ut fra en tankegang om solidaritet, men uttalte fra talerstolen at det var med en ekkel følelse av å medvirke til eget politiske selvmord.

19 representanter vil kreve flere stemmer bak hver representant. Venstre fikk 74 stemmer ved valget 2011, og vil behøve vel 100 stemmer for å bli representert i neste kommunestyre. Det blir en kjempeutfordring for bygdas minste parti.

Men styret har besluttet å stille liste ved valget, og arbeidet med lista er godt i gang. Styret er nominasjonskomité og planlegger å legge et listeforslag fram for nominasjonsmøte i februar neste år i god tid før fristen 31. mars.

Vilhelm Kjelsvik, leder Bardu Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**