Få flere lokale politikere inn i bystyret

I motsetning til de andre partiene har Bergen Venstre prioritert folk fra Fyllingsdalen høyt oppe på sin valgliste, skriver Ingrid Fjeldstad i dette innlegget i Sydvesten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Ingrid Nergaard Fjeldstad fra Fyllingsdalen er Venstres 6. kandidat i Bergen

Ingrid Nergaard Fjeldstad fra Fyllingsdalen er Venstres 6. kandidat i Bergen

Arne Jakobsen (Ap) viser i Sydvesten tirsdag 18.november et meget hyggelig engasjement i for andelen bystyrepolitikere fra Bergen vest. Her er vi i Fyllingsdalen Venstre veldig enige, og mener at fordelingen absolutt bør bli jevnere. Dette fordi vi mener at Dalen er – og alltid har vært – en viktig bydel for Bergen, og i mange situasjoner har manglet et talerør for viktige saker. Dette var en av årsakene til at Fyllingsdalen Venstre gjenoppsto i november 2013.

Jakobsen nevner både Frp, Høyre og sitt eget Arbeiderparti i Bergen som partier som gjennom sine nominasjonslister fortsetter å overse de 30 000 innbyggerne som bor i Fyllingsdalen. Igjen kan vi støtte utsagnet om manglende representasjon. Først på 14. plass finner man en fyllingsdøl på Bergen Høyre sin liste.

Fyllingsdalen godt representert
Bergen Venstre har derimot tatt vårt engasjement på alvor, og allerede ett år etter at lokal-laget gjenoppsto havnet to navn på høyt oppe på nominasjonslisten. På en 6. plass finner man undertegnede, Ingrid Nergaard Fjeldstad, og på 14.plass, Trond Wathne Tveiten, en annen lokalpolitiker som kjenner Bergen vest. Dette viser at Bergen Venstre virkelig ønsker å ta Fyllingsdalen og Bergen vest på alvor.

Gjennom året som har gått har vi allerede satt fokus på manglende bevilgning til Nye Fyllingsdalen teater, faren for 4-felts motorvei gjennom Dalen, ytret ønske om at Bybanen skal prioriteres til Fyllingsdalen før Åsane og mer. Vi håper at fyllingsdølene ser sin mulighet til å få flere engasjerte representanter fra bydelen inn i bystyret, og ser at Fyllingsdalen Venstre jobber hardt for Fyllingsdalen som kulturell bydel med en sosial og inkluderende profil. Et bydelssentrum for alle.

Ingrid Nergaard Fjeldstad
6. kandidat for Venstre i Bergen

Innlegget sto på trykk i Sydvesten tirsdag 2. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**