Krever svar om asylbarna

I dag kom det frem i Bergens Tidene at Justis – og beredskapsdepartementets Tildelingsbrev for 2014 ikke er fulgt opp i videre disponeringsskriv til underliggende etater og avdelinger knyttet tilretur av lengeværende asylbarn. – Venstre er svaært bekymret og vi har derfor sammen med KrF valgt å kalle inn justisministeren til redegjørelse for Stortinget i dag sammen med KrF, sier Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre er svært bekymret for opplysningene som i dag fremkommer i Bergens Tidende om at justisministerens prioriteringer for tvangsutsendelse ikke er nådd ned i systemet til Politidirektoratet og til Politiets Utlendingsenhet.

Iselin Nybø

Foto: Marius Nyheim

I spørsmål den 3. oktober ber representant Nybø justisminister Amundsen om oppklaring knyttet til informasjon om at lengeværende barn prioriteres i tvangsutsendelser. Dette forklarer statsråden at ikke er tilfelle ut fra tildelingsbrevet til Politidirektoratet for 2014.

Dette ble fulgt opp av Trine Skei Grande i replikkveksling med statsråden den 7. oktober og gjentatt fra statsrådens side at dette ikke er tilfelle.

Forventer stopp i utsendelser og gjennomgang av saker
Lengeværende asylbarn kan ha blitt og kan stå i umiddelbar fare for å bli utsendt på feilaktig grunnlag.

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

– På bakgrunn av det som er fremkommet i dagens utgave av Bergens Tidende forventer jeg at all utsending av lengeværende asylbarn opphører med umiddelbar virkning og i påvente av nytt regelverk, sier Venstres innvandringspolitiske talsmann Andre N Skjelstad i Kommunalkomiteen.

– Jeg forventer også at justisministeren tar initiativ til en gjennomgang av alle utsendelses-saker med lengeværende asylbarn i statsrådens virketid for å forsikre Stortinget om at ingen barn er sendt ut på feilaktig grunnlag eller som følge av at statsrådens nye prioriteringer for tvangsutsendelser ikke er nådd ned i systemet til Politidirektoratet og til Politiets utledningsenhet, sier Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**