Uttalelse: Stans oljeletingen utenfor Vest-Sahara

Det amerikanske selskapet Kosmos Energy starter i løpet av kort tid oljeleting utenfor kysten av okkuperte Vest-Sahara. Det franske selskapet Total har fått tildelt blokker og forbereder tilsvarende boring. Venstre ser med bekymring på at selskaper som Total bidrar til å legitimere den marokkanske okkupasjonen og krever at de umiddelbart trekker seg ut av Vest-Sahara.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Vest-Sahara har status som Afrikas siste koloni, og størstedelen av territoriet har siden 1975 vært okkupert av Marokko. Halvparten av den saharawiske befolkningen lever som
flyktninger i leirer i ørkenen i sydlige Algerie. Den andre halvparten lever under konstant press og uten å få oppfylt sine grunnleggende menneskerettigheter i de okkuperte
områdene. Det rapporteres om brudd på menneskerettigheter, og okkupasjonsmakten har bygget en mur gjennom Vest-Sahara som begrenser sarawienes mulighet til å bevege seg fritt i eget hjemland.

Den marokkanske okkupasjonen er klart folkerettsstridig, og derfor har Statens pensjonsfond utland tidligere solgt seg ut av selskaper som har lett etter olje i Vest-Sahara. Venstre krever at denne praksisen også følges når det kommer til Total, hvor oljefondet investerte over milliarder ved utgangen av fjoråret.

Venstre ser det som særlig viktig at det sendes et tydelig signal til Total som er et av verdens største oljeselskaper. Når et så stort selskap går inn og driver oljeleting er det med på å legitimere den marokkanske okkupasjonen. Folkeretten er klar på at det å drive
ressursutvinning i et Vest-Sahara er i strid med folkeretten, så lenge folket i territoriet selv ikke ønsker det. Vest-Saharas folk protesterer kraftig mot Totals planer.

Venstre krever at:
• Etikkrådet foretar en gjennomgang av Statens pensjonsfond utlands investeringer i selskap som driver oljeleting eller utvinning i Vest-Sahara.
• Norske myndigheter legger økt press på FN for å rapportere på overgrepene som finner sted i territoriet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**