Vanskelig kommunikasjon

Kommunikasjon er vanskelig. Det er ikke alltid mottakeren leser det avsenderen ønsker å formidle, skriver Arvid Nodland i denne kommentaren / tilsvaret. Saken handler igjen om debatten knyttet til kommunestruktur. -Jeg synes det hele er preget av det jeg frykter mest i sammenslåingsprosessen, nemlig følelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Stokke rådhus

Stokke rådhus

Kommentaren stod også på trykk i Tønsbergs Blad 25. november i år.

Det er helt klart at vi skal ta hensyn til følelser som en del av vurderingen, men vi kan ikke la følelsene overstyre andre viktige objektive vurderinger. Følelsene kan bli så sterke at det kan ta mange tiår å rette opp. Aurskog-Høland ble sammenslått i 1963, og følelsene fra den gang er fortsatt med på å splitte kommunen i fraksjoner. Dette er noe vi med alle midler må unngå.

I Skottland er det skotter som nå ikke kan hilse på engelskmenn. Det er slike ting vi kan oppnå dersom følelsene blir for sterke.
Stokke Venstre skrev om sammenslåing i programmet i 2011, og det vi skrev kan ikke være påvirket av hendelser i 2014. Vi så den gang at saken måtte løftes opp til diskusjon.

Stokke Venstre har ikke innstilt på å velge SAS. Det står tydelig at det er et eksempel. Mitt innlegg beskriver en del av de faktiske forhold vi har i SAS, forhold som vi mener må telle sterkt i vurderingen av en sammenslåing. Valget av hvilke kommuner vi ønsker å slå oss sammen med, skal vi ta når resultatet av samtalene med andre kommuner gir oss noe objektivt å vurdere ut fra.

Med geografisk naturlig mener jeg hvordan kommunene ligger i forhold til hverandre. Arealet for SAS kan nærmest beskrives som en halv sirkel, som gir den kompakte løsningen jeg beskriver, og de har alle felles grense med begge nabokommunene. Jeg synes ikke det ville være naturlig å slå sammen kommuner som ikke har felles grense. Geografisk naturlig sier ingenting om tilhørighet. Tilhørighet er etter min mening noe du får til stedet der du bor. Jeg har bodd i Arnadal i 36 år, og har min tilhørighet der. Jeg synes at det er leit at vi som politikere i Stokke ikke har klart å gi innbyggere på Vear tilhørighet til egen kommune, men at de føler større tilhørighet til en nabokommune.

SAS

Dette på tross av at Stokke har lagt alt til rette med infrastruktur, så som skole, barnehager, idrettsanlegg, kirke, helsesenter, badeplasser, butikker, etc. Av slike anlegg har Hogsnes/ Bjelland bare barnehage og en badeplass, men har hele tiden brukt de anlegg vi har i Stokke som sitt nærområde. Uten at jeg ser på det som gratispassasjerer. For øvrig føler jeg meg ikke som gratispassasjer i Tønsberg. Det er ikke gratis å reise til Tønsberg. Jeg tror også at Tønsberg gjerne ser at vi kommer på besøk og legger igjen penger og skaper arbeidsplasser. Dette er noe vi skal fortsette med uansett løsning.

Geir Jordal skriver at Tønsberg har gode tjenester, noe som er bra. Gode tjenester er noe vi skal ha i vår nye kommune, uansett hvilken vei vi blir sammenslått. En sammenslåing betyr ikke at det er automatikk i at vi skal videreføre de løsningene vi har i dagens byer eller kommuner.

Vi må bruke en sammenslåing som en god anledning til å bryte opp gamle mønster og løsninger som ikke er gode nok til å gi gode tjenester til oss innbyggere.
Jeg synes ikke det skal argumenteres som om at Stokke ikke blir en del av den nye kommunen.

Skattepenger skal ikke gå til den byen vi slår sammen med. I en ny kommune skal skattepenger brukes for hele den nye, sammenslåtte kommunen. Stokke vil være en del av en slik kommune, og vil selvsagt få del i skattepengene.

Det er bra at det ikke kjøres bussruter der hvor det ikke er behov. Disse må komme først når behovet er til stede. Da er det fylket som administrerer det, ikke kommunen. Og vi kan ikke vedta reisevaner, de blir en følge av behov for den enkelte. Det er også fylket som bygger og driver fylkesveiene, ikke kommunen.

Jeg skrev mitt forrige innlegg 19. august. Siden den gang har det dukket opp flere forskjellige alternativer for å slå sammen Tønsberg. Vi må vite hva resultatet blir før vi kan velge den veien.

Arvid Nodland

Arvid Nodland

Jeg vil oppfordre alle til å unngå usannheter, og sjikane av ansatte. Det blir bare en avsporing av debatten. Det er viktig at vi har en konstruktiv debatt som fører til en sammenslåing med et resultat som kan virke samlende på oss som skal bo i den nye kommunen. Stokke Bygdetun fant følgende melding en morgen i august: «Stokke-bønder-Innbyggere. Vi har hatt nok UTGIFTER og plager med dere i TØNSBERG. Bare dra til SANDEFJORD!!»

Slike ting vil ikke bidra til en konstruktiv prosess.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**