Budsjett: Utenriks og forsvar

Vi er i en internasjonal politisk situasjon der verden rundt oss er i store endringer. – Norges forhold til Russland og Russlands forhold til egne borgere er ikke i en positiv utvikling. Vi ser en tragedie utspinne seg i Syria, i Irak har våre alliertes deltakelse ført til at de fikk et styre som var så pass ubalansert at det gav rom for ISILs framvekst, vi ser hva som skjer på Gaza og andre steder i Midtøsten, og vi står foran enorme flyktningkatastrofer rundt omkring i verden, startet Trine Skei Grande sitt innlegg med i utenriksdebatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Tirsdag den 8. desember ble debatten på utenriks – og forsvarsdelen i statsbudsjett for 2015 avholdt i Stortinget.

Trine Skei Grande

Foto: Erlend Aas

1 pst. til bistand
Som en del av forhandlingene om statsbudsjettet for 2015 var KrF og Venstres mål å sikre 1 pst av BNP ble brukt til bistand, og dette ble en del av resultatet.

– Venstre er veldig glad for at vi også i år har 1 pst. inne, men også for at vi fikk til en stor satsing på Det grønne klimafondet. Vi er veldig positiv til at regjeringa har varslet en økning i årene framover. Jeg tror det er en av de viktige satsingene for at det skal kunne være en mulighet for at de internasjonale klimaforhandlingene blir positive, sa Skei Grande.

– Så støtter vi det forslaget til landkonsentrasjon som statsråden har gått for. Det var ikke så radikalt som mange fryktet. Det er ikke ofte jeg liker ordet «konservativ», men når man skal gjøre endringer med så store tankskip som det utenriksministeren sitter og styrer, er det lurt å ta det gradvis og i takt med dem som faktisk bidrar inn i det, pekte Skei Grande om forslaget til landkonsentrasjon.

– Jeg er veldig glad for det unntaket vi fikk i budsjettforhandlingene for de frivillige organisasjonene og i nødsituasjon, for det tror jeg er med på å holde bredden og støtta knyttet til en sånn landkonsentrasjon, sier Skei Grande.

Skole, utdanning, skrive

Foto: Microsoft

Satser på utdanning
Et av hovedsatsningsområdene til regjeringen er utdanning — et område Venstre i en årrekke har etterspurt større satsning på

– Jeg er veldig glad for at vi nå har en regjering som satser på jenter og utdanning. Det å myndiggjøre jenter og satse på utdanning for å endre samfunnet mener jeg er en grunnleggende riktig tankegang, sa Skei Grande.

– Det å satse på jenter og utdanning som en viktig del av hele utviklingspolitikken, tror jeg er et riktig spor å følge, for det handler om myndiggjøring av veldig mange av dem som skal bære endringene i sine egne land, sa Skei Grande.

Forsvarsdelen
Under forsvarsbudsjettet hadde Venstre to kommentarer de ønsket å reise til det fremlagte.

– For det første er nok Venstre bekymret for en utvikling der forholdet mellom investering og drift blir stadig skeivere. Vi ser nå behovet for store investeringer, men vi er veldig bekymret for om driftsbudsjettet henger sammen med investeringsbudsjettet vi nå står foran. Vi er redd for at om vi ikke klarer det, blir det en krevende prosess framover, sa Skei Grande.

– Den andre kommentaren jeg har lyst til å knytte til forsvarsbudsjettet, gjelder de merknadene vi har til HV016. Den trusselen som Norge står overfor, er mye mer sammensatt enn den var da jeg vokste opp på 1980-tallet. Terrortrusselen gir helt andre utfordringer for forsvaret vårt og for politiet vårt. Det å ha kapasiteter også av den typen som HV016 var, før den forrige regjeringa la den ned, mener jeg det er viktig å ha i Forsvaret, og det er et viktig forsvar med tanke på de terrorutfordringene vi står overfor, på pekte Skei Grande.

Les resten av debatten her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**