Budsjett: Målrettet justispolitikk

Fredag ble justisbudsjettet behandlet i Stortinget. — Dette har vært et satsningsområde for regjeringen. I Venstres alternative budsjett så vi derimot behovet for å styrke dette området på noen punkter. Og noe av dette fikk vi også gjennomslag for i forliket med regjeringen, sa Iselin Nybø i debatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Fattigdomstiltak
Det har vært veldig viktig for Venstre at vi fortsatt skal ha ulike tiltak rettet mot fattige EØS-borgere som kommer til Norge for å prøve å skaffe seg et bedre liv for seg selv og familien sin.

– Nå som regjeringen har dannet flertall sammen med Senterpartiet om muligheten for lokale tiggerforbud og under varsel om at det vil komme et nasjonalt tiggerforbud før neste sommer er dette tilbudet ekstra viktig, sa Nybø.

– Som et av de rikeste landene i Europa må også vi bidra når vi møter fattigdom ansikt til ansikt. Jeg er derfor glad for at det kom på plass 10 millioner til slike tiltak i forliket med regjeringen, sa Nybø.

Iselin Nybø

Foto: Marius Nyheim

Et annet område som ble styrket, som er en veldig viktig del av oppfølgingen va barn, er barnehusene – Vi er også glade for at det i forliket kom på plass 25 millioner til å styrke kapasiteten ved barnehusene og at arbeidet mot menneskehandel styrkes, understreket Nybø.

Flere satsningsområder
Nybø ønsket også å trekke frem noen av de sakene Venstre hadde i sitt alternative budsjett.

– Det er sikkert ikke bare jeg som har fått brev med femmere i posten. Og jeg må si at jeg har forståelse for at enkelte peker på at det kan være en fare for rettssikkerheten når disse sakene settes bort til de mest uerfarne advokatfullmektigene og når mange peker på at de advokatene de møter på andre siden av bordet, og som også ofte er betalt av det offentlige har en timesats på flere tusen kroner. I Venstres alternative budsjett la vi inn en økning på 20 kroner i timesatsen, sa Nybø.

Under behandlingen av Venstres dokument 8- forslag om glattceller uttrykte vel samtlige partier at dette var noe man anså som viktig og at man ønsket å innrede glattcellene i større grad slik at det i alle fall skulle være stimuli for hjernen tilgjengelig, gjerne en radio, en TV eller lignende.

– Jeg vil gjerne trekke frem et pilotprosjekt vi kunne tenke oss å gjennomføre. Vi hadde satt av 10 millioner kroner til for å få prøvd ut alternative glattceller ved enkelte politidistrikt. Vi har tidligere i år diskutert statens bruk av glattceller og vi kjenner alle til dommen fra tingretten som var ganske klar i sin tale om at dagens praksis er ulovlig.

– Vi vet også at mange settes i politiarresten fordi dette er den eneste plassen de kan være mens de sover ut rusen, men det kunne like godt vært et tilbud på legevakten som i politiarresten. Foreløpig har vi ikke sett at regjeringen har fulgt dette opp med entusiasme, og om vi skal tillate oss et nyttårsønske fra denne talerstol, så må det være det, at statsråden tar tak i de daglige menneskerettighetsbruddene som staten begår som følge av vår bruk av glattceller, sa Nybø.

Nytt tinghus i Stavanger
Videre er vi godt fornøyde med at det nå er satt av 3,5 millioner til KVU til nytt tinghus i Stavanger. Dagens tinghus gir på ingen måte tilfredsstillende arbeidsforhold. Og det handler om sikkerhet og det handler om kapasitet.

Ved flere anledninger har Stavanger tingrett måttet leie andre lokaler fordi rettsakene er så store at det ikke er plass i de ordinære rettssalene i tinghuset. Det er også et viktig byutviklingsgrep for Stavanger kommune med et nytt tinghus på Nytorget og sånn sett er det en bonus at de nå kan starte planleggingsarbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**