Helsepersonell bør patruljere med politiet

Mange rusavhengige føler seg jaga og plaga i møte med politiet etter stenginga av Nygårdsparken, fortel brukarorganisasjonar. No foreslår Venstre at helsepersonell skal patruljere saman med politiet i Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


— Me er plaga, og me opplever rett og slett ein uverdig situasjon, seier Jon Henrik Kismul, jurist i Gatejuristen Bergen.

Under debatten på ein rusfagleg konferanse som vart arrangert i Bergen torsdag, skildra Kismul korleis dei rusavhengige i Bergen opplever tida etter at Nygårdsparken stengde.

Han meiner at politikarar og politi må finne meir skånsame måtar å møte rusavhengige på.

— Fleire av mine klientar opplever at dei blir jaga, og dei opplever at dei har mista mykje tryggleik som dei har hatt hjå oss i bymisjonen. Mange opplever å bli stoppa og vist bort på feilaktig grunnlag, seier han.

Erlend Horn

Patruljerande helsepersonell
Med Gatejuristen sine utsegner som bakteppe foreslår Venstre no at politiet ikkje lenger skal patruljere åleine, men saman med helsepersonell.

— No er me i den situasjonen at me har stengt Nygårdsparken, og me har mange saker knytt til Vågsbunnen der det har vore kritikk rundt bortvising og den type ting, seier Erlend Horn (V), medlem i komite for helse og sosial.

— Då trur eg absolutt det er ein god idé at ein får slått saman desse kulturane meir saman, slik at den enkelte rusavhengige vert handtert slik som situasjonen tilseier at den bør bli handtert, seier han.

Kan ha noko for seg
I tillegg til og gatejurist Jon Henrik Kismul var det sju andre personar i debattpanelet. Fleire av dei uttrykte uro rundt det at rusavhengige opplever at dei blir utstøytte.

Sosialbyråd, Eiler Macody Lund (Frp), forsvarar at politiet brukar bøter og bortvisingar, men han seier han likar forslaget frå Venstre.

— Å ha med helsearbeidarar som kan vurdere ein person der og då, saman med politiet, kan ha noko for seg, seier Macody Lund.

Les heile saka eller sjå intervjuet på NRK Hordaland her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**