Skriftlig spørsmål fra Åsta Årøen (V) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren Solveig Horne

Vil statsråden arbeide med å avdekke om skilnaden mellom kjønna i tildelte omsorgstenester kan ha ein betydning for yrkesaktive kvinner, til dømes, ved sjukefråvær, og korleis vil statsråden sikre seg at det er brukaren sitt behov, ikkje dei pårørande sitt kjønn, som avgjer kor mykje hjelp som blir tildelt?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Åsta Årøen

Foto: Venstre

Begrunnelse
Underteikna syner til at NOVA for kort tid sidan publiserte eit NOVA notat 3/14 – der det viste seg at pårørande sitt kjønn var svært avgjerande for kor mykje omsorgstenester som vart tildelt. Skilnaden var opp til to timar per veke. I undersøkinga var det funn som indikerte at dette kunne ha vesentleg betydning for kvinner si yrkesdeltaking

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**