En ambisiøs og god biblioteksplan

Aina Dahl

Fylkestinget vedtok sist uke Vestfolds biblioteksplan “Mennesker møter muligheter”. -Det har blitt en ambisiøs og god biblioteksplan, sa Aina Dahl da saken ble behandlet. Bibliotekene har et viktig ansvar for å sikre alle brukere fri og uhindret tilgang til trykt og digital informasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


-Det er på sin plass å gi honnør til de som har bidratt til revidering av bibliotekplanen “Mennesker møter muligheter” som vi vedtok i 2011. Både Vestfold fylkesbibliotek som har koordinert arbeidet, og de i styringsgruppa som representerer folkebibliotekene i kommunene.

Aina Dahl

Aina Dahl

Det har blitt en ambisiøs og god plan. Vi viderefører de fire fokusområdene og strategier med noen justeringer, sa Aina Dahl videre.

Høringsutkastet ble i juni 2014 sendt til 24 adressater.
Det er mottatt 12 høringssvar: 11 fra kommuner samt fra biblioteket på Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Det er bra at vi etter høringen presiserer å arbeide spesifikt med tilbud til barn og unge.
Også bibliotekene konkurrerer i dag om brukernes oppmerksomhet. En utfordring er den økende digitaliseringen i samfunnet. Bibliotekene har et viktig ansvar for å sikre alle brukere fri og uhindret tilgang til trykte og digitale informasjonsressurser.

Kunnskapen om hvordan man tilegner seg digital informasjonen blir mer og mer viktig, ikke minst for godt voksne mennesker og folk fra andre kulturer. Vi må unngå at mangel på datakunnskaper lager økte forskjeller i tilgang på informasjon og opplysning.

Bibliotekene er ikke hva de var, og utfordringen er å holde tritt med utviklingen. For eksempel kan utlån av E-bøker bli problematisk for bibliotekene, og man arbeider for å finne et system for å håndtere det på en praktisk måte.

Det er også viktig med en riktig balanse mellom trykte og digitale ressurser.

Bibliotek

Foto: Microsoft

1. januar 2014 fikk vi en endring i formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek, som gir folkebibliotekene et fornyet og forsterket samfunnsoppdrag. Loven presiserer bibliotekenes formidlingsansvar og møteplassfunksjon.

“Bibliotekene skal i tillegg til tidligere kjerneoppgaver ta en aktiv formidlingsrolle og være uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt.”

Folkebibliotekene skal være terskelfrie og gode sosiale møteplasser som ønsker alle velkommen.
I Vestfold har vi kommet langt, og vi kan stolt kalle oss et ledende bibliotek-fylke.

Vi har blant annet litteraturuka som er en suksess, og mer enn andre fylker i landet bruker vi bibliotekene som sosiale møteplasser.

I en tid digital hverdag blir fysiske møteplasser mer og mer viktige for folk i alle aldersgrupper.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**