Styrker de sosiale rettighetene for næringsdrivende

I budsjettavtalen på Stortinget er det enighet om 100 prosent kompensasjon for omsorgs- og pleiepenger til selvstendig næringsdrivende. — En stor seier for oss som er opptatt de små bedriftene, men det er flere rettigheter som må på plass, sier næringspolitisk talsmann i Venstre, Pål Farstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


Den nye ordningen innebærer at selvstendig næringsdrivende får full kompensasjon av omsorgs- og pleiepenger. I dag er dekningsgraden for bare på 65 prosent. Næringsinntekten fra et enkeltpersonforetak gir altså bare delvis rett på omsorgspenger når barna blir syke. Bevilgningen er på 9,5 millioner kroner.

 - Å være selvstendig næringsdrivende innebærer at du står uten det sosiale sikkerhetsnettet du har som fast ansatt. Bedre sosiale rettigheter er et viktig for alle, men vil også bidra til at flere kvinner starter egen bedrift, mener Farstad.

– Å være selvstendig næringsdrivende innebærer at du står uten det sosiale sikkerhetsnettet du har som fast ansatt. Bedre sosiale rettigheter er et viktig for alle, men vil også bidra til at flere kvinner starter egen bedrift, mener Farstad.
Foto: Øivind Leren

Retter opp urett
– Vi er på vei til å rydde opp i en urimelig forskjellsbehandling, som hindrer verdiskapingen i Norge. Norge trenger flere gründere og selvstendig næringsdrivende. Dette er et viktig og stort gjennomslag for de som driver sin egen arbeidsplass, understreker Farstad.

– Å være selvstendig næringsdrivende innebærer at du står uten det sosiale sikkerhetsnettet du har som fast ansatt. Bedre sosiale rettigheter er et viktig for alle, men vil også bidra til at flere kvinner starter egen bedrift, mener Farstad.

Bærer for mye risiko
I Venstres alternative budsjett prioriterte partiet en betydelig styrking av flere sosiale rettigheter. Blant disse rett til sykepenger for egen sykdom.

– Dette er høyt prioritert, og vi kommer til å gjenta dette i framtidige budsjettbehandlinger. Et borgerlig samarbeid skal styrke rammene for verdiskaping i Norge. Vi har en plan for å få gjennomført flere tiltak som styrker de sosiale rettighetene for grundere og selvstendig næringsdrivende, sier Farstad.

Vil gi rett til sykepenger
Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonsforetak omfatter rundt 200 000 norske arbeidsplasser. De utgjør rundt 50 prosent av alle norske foretak.

– De selvstendig næringsdrivende skaper sin egen arbeidsplass, bærer personlig den økonomiske risikoen for virksomheten og har hverken rett til sykepenger eller arbeidsledighetstrygd. Likevel betaler de vesentlig mer skatt enn “vanlige” arbeidstakere med samme inntekt.

– Denne forskjellen er grovt urettferdig og må rettes opp. Derfor blir en styrking av sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende et viktig og riktig neste skritt, understreker Pål Farstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**