Årsmøte i Nøtterøy Venstre

Torsdag 29. januar kl 18:00-20:00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Nøtterøy Venstre inviterer til Årsmøte
Torsdag 29. januar kl 18:00-20:00
på rådhuset på Tinghaug.

Dagsorden – årsmøte:

Venstre - Norges eldste og beste parti. Det grønne partiet med de sosialliberale menneskene

1. Åpning/konstituering av årsmøtet
2. Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Styrets årsberetning 2014
5. Regnskap 2014 og budsjett 2015
6. Kontingentfastsetting
7. Melding om kommunestyregruppas arbeid
8. Innkomne saker.
9. Valg

Send gjerne en melding til: [email protected]
eller per telefon 90608080 at du kommer, slik at vi har servering klar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**