Åpent møte om grønn næringsutvikling!

Tinn Venstre

Tinn Venstre inviterer til et åpent møte om grønn næringsutvikling med Storingsrepresentant for Venstre, Sveinung Rotevatn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


Hvordan tenker vi omkring næringsutvikling her i kommunen? Og er fremtiden grønn næringsutvikling? Tør vi å tenke nytt? Sveinung Rotevatn har vært en av de mest profilerte nye Stortingsrepresentantene siden han ble valgt inn ved Stortingsvalget i 2013, og har var før det leder for Unge Venstre fra 2010 til 2013.

Om Sveinung Rotevatn:

«Noreg treng politikarar som tek enkeltmennesket si side i kampen mot systemet»

Sveinung Rotevatn er stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane, og er den einaste ungdomspartileiaren på Stortinget. Han er fødd i 1987, kjem frå Nordfjordeid og har vore leiar i Unge Venstre sidan 2010. Han er også vald inn i Eid kommunestyre.

Fridom
Rotevatn har markert seg som ein tydeleg forkjempar for liberale rettar, og er oppteken av ideologi.

– Eg stiller til val for Venstre fordi eg meiner Noreg treng politikarar som tek enkeltmennesket si side i kampen mot systemet. Politikarar som vil la vanlege folk vere litt meir i fred. Eg trur på eit mangfaldig samfunn, der vi alle får fridom til å finne vår eigen veg til det gode liv, seier Rotevatn.

Sats på kunnskap
Venstre vil ha ein skule for kunnskap og like moglegheiter. Det krev fagleg sterke lærarar og elevar som får tillit til å meistre. Borna våre fortener ein god skule, difor satsar Venstre på læraren.

Ta grøne val
Klimakrisa kan løysast. I dag tek vi val som får konsekvensar for våre born og barneborn. Ambisiøs miljøpolitikk handlar om omsorg for folk vi er glade i. Venstre vil gjere det enkelt og lønsamt for deg å leve miljøvenleg.

Sveinung Rotevatn er særleg engasjert i miljøpolitikk, personvern, utdanning og internasjonalt samarbeid.

Tinn Venstre vil styrke næringsarbeidet i kommunen, og ønsker velkommen innspill for hvordan dette kan styrkes i Tinn!

Møtet finner sted torsdag 22.01 klokken 18:00 i RNUs lokaler i Rjukan næringspark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**