Hovedstyremøte Oslo Venstre tirsdag 20.1.15 kl. 18:00

Frogner Venstre har sendt inn forslag til politisk uttalelse ang. luftforurensning:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Forslag til politisk uttalelse ang. luftforurensning:

Renere luft i Oslo

Oslo Venstre vil ha renere luft for inbyggerne i Oslo. Svevestøv utgjør et stort problem i store deler av sentrum, og fører til helseplager spesielt for barn og eldre.

Oslo Venstre vil derfor
* innføre beboerparkering 24 timer i døgnet innenfor ring 2 og rundt Majorstuen stasjon
* sette opp informasjonsskilt rundt i byen som viser forurensningsnivået
* miljødifferensiere bomavgiftene
* jobbe for å få innført lavutslippssone i Oslo
* bedre kollektivtilbudet på kryss av Oslogrensen
* sørge for bedre og oftere rengjøring av gatene
* asfaltere kommunale veier med nye asflatvarianter som reduserer svevestøv
* forbedre intensivordningen for utskifting av gamle vedovner
* forbedre intensivordningen for utfasing av oljefyring

Red.komiteen avgjør om forslaget til politisk uttalelse innstilles.

I tillegg skal endringer i forslaget til bystyrevalgprogram spikres – Frogner Venstre jobber hardt for at det ikke skal gå trikk gjennom Tinkern!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**