IDAG: Møte i utvalg for næring, plan og miljø

Kl. 1800 idag holdes årets første møte i utvalget for næring, plan og miljø på rådhuset i Sundet. Blant sakene som skal behandles er forslag til detaljreguleringsplan for Hurdalsjøen Vannbehandlingsanlegg i Staviåsen. Se sakslisten og finn sakspapirene her. NB! Husk at møtet er åpent for publikum ved oppmøte, og at det ikke er TV-overføring fra møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre er ikke representert i dette utvalget, som er et av kommunens to politiske hovedutvalg.

FORSLAG TIL SAKSLISTE:

DS 15/1 (14/3780) Gbnr. 187/1 – Minnesund- Vedtak: Søknad om tillatelse til tilbygg til eksisterende låve – Godkjent

DS 15/10 (13/3308) Gbnr. 88/205 – Dal – Vedtak: Søknad om ett-trinnstillatelse ifm. oppføring av lagerbygg – Godkjent

DS 15/11 (13/2364) Gbnr. 132/21 – Eidsvoll verk -Vedtak: Søknad om tillatelse til tlbygg bolig – Godkjent

DS 15/12 (14/3722) Gbnr.17/335 -Eidsvoll – Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av uthus/vinterhage – Godkejnt

DS 15/13 (14/3777) Gbnr. 15/41 – Eidsvoll – Vedtak: – Tilbygg til bolig – Godkjent

DS 15/14 (14/3238) Gbnr. 94/128 – Råholt -Vedtak:- Riving av eksisterende bolig og oppføring av vertikaldelt tomannsbolig – Godkjent

DS 15/15 (13/77) Gbnr. 116/32 -Eidsvoll – Vedtak: – Oppføring av enebolig – Godkjent

DS 15/16 (14/2611) Gbnr. 95/392 – Råholt – Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av tomannsbolig – Godkjent

DS 15/17 (14/3185) Gbnr. 76/184 – Dal -Vedtak: Oppføring av to stk. tomannsboliger m./tilhørende sportsbod, samt støttemur i tomtegrense – Godkjent

DS 15/18 (14/3552) Gbnr. 152/238 – Eidsvoll – Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av frittstående garasje – Godkjent V

DS 15/19 (14/3632) Gbnr. 93/12 – Dal -delfelt B1C Hus 6 — Vedtak: Godkjenning av tiltak for oppføring av enebolig – Godkjent

DS 15/2 (14/3628) Gbnr. 93/12 – Dal -delfelt B1C Hus 4 — Vedtak: Godkjenning av tiltak for oppføring av enebolig – Godkjent

DS 15/20 (14/4009) Gbnr. 94/318 – Råholt -Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av garasje – Godkjent

DS 15/3 (14/3757) Gbnr. 97/84 -Eidsvoll verk – Vedtak: oppsetting av garasje – Godkjent

DS 15/4 (14/3233) Gbnr. 95/164 – Råholt -Vedtak: Oppføring av ny garasje – Godkjent

DS 15/5 (14/3503) Gbnr. 176/40 -eidsvoll – Vedtak: – Tilbygg til bolig, carport og svømmebasseng – Godkjent

DS 15/6 (14/3584) Gbnr. 76/152 -Dal – Vedtak: Søknad om tillatelse i ett trinn – Oppføring av vertikaldelt tomannsbolig – Godkjent

DS 15/7 (14/3642) Gbnr. 95/643 -råholt – Vedtak:- Oppføring av garasje – Godkjent

DS 15/8 (14/3629) Gbnr. 93/12 -Dal – delfelt B1C hus 5 — Vedtak: Godkjenning av tiltak for oppføring av enebolig – Godkjent V

DS 15/9 (14/3443) Gbnr. 88/131 -Dal – Vedtak: Godkjenning av tiltak for oppføring av enebolig – Dal

PS 15/1 (14/411) Reetablering av Rådhusgata etter NM sykkel 2014

PS 15/2 (14/897) Forslag til detaljreguleringsplan for fortau langs Råholtgutua gbnr 429/1, sluttbehandling

PS 15/3 (13/900) Forslag til Detaljreguleringsplan Nedrevegen 18 og 20 gbnr. 95/234, 305 , 306 – sluttbehandling

PS 15/4 (14/1544) Fastsetting av planprogram for Reguleringsplan for deler av Brensmork og Nes gbnr. 151/11, deler av 150/1-2, 338/5 m.fl

PS 15/5 (14/1137) Forslag til detaljreguleringsplan for Hurdalsjøen Vannbehandlingsanlegg – Staviåsen- del av gbnr. 97/1.

PS 15/6 (13/2061) Forslag til detaljreguleringsplan for deler av gbnr. 123/9,11 og 12 på Sagmoen

PS 15/7 (14/3078) Søknad om deling av Gruebråtan, gbnr. 13/5 mfl. Søkere Morten og William Kristoffersen, Eidsvoll.

PS 15/8 (14/3721) Søknad om deling av Oppegård, gbnr. 253/4. Søker: Solveig Aasen, Feiring

PS 15/9 (14/3840) Søknad om konsesjon på Søbakken, gbnr. 255/19 i Eidsvoll. Søkere: Miriam K Sand og Leif-Henning G Nordahl, Arendal.

PS 15/10 (14/3280) Søknad om deling av Strand søndre, gbnr 66/4 i Eidsvoll. Søker: Petter Haugen.

PS 15/11 (14/3557) Søknad om konsesjon på gbnr. 176/49 i Eidsvoll. Søker: Arne Tislevoll.

PS 15/12 () Eventuelt

RS 15/1 (14/3481) Gbnr.17/108, 17/110 – Eidsvoll -Vedtak – Søknad om tillatelse til fradeling – Godkjent m/vilkår

RS 15/2 (14/3170) Gbnr.13/1 -Eidsvoll – Vedtak – Søknad om tillatelse til fradeling – Godkjent

RS 15/3 (14/3811) Gbnr.137/69 -Bøn – Vedtak – Søknad om tillatelse til fradeling Godkjent m/vilkår

Møteinnkallelse og sakspapirer finner du her.

NB! Husk at møtet er åpent for publikum ved oppmøte, og at det ikke er TV-overføring eller overføring på internett fra møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**