Referat styre- og gruppemøte Frogner Venstre 2.3.15

Hovedtema var…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Referast:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**