Årsmeldingen er klar til årsmøtet

Nes Venstre avholder årsmøte torsdag 22. januar 2015 i Nes rådhus.
Her finner dere årsmeldingen som ligger til behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

årsmøte

Foto: COK

Nes Venstre har også i 2014 hatt et meget aktivt år og markert seg med et stort antall leserinnlegg i avisene og ved å stille aktuelle spørsmål og interpellasjoner i kommunestyret. Det kan trygt sies at det som har preget store deler av arbeidet har vært saken om lokal legevakt, svømmehall, Kongsvingerbanen og Flakstadmåsan.
Dette avspeiler også Nes Venstres prioriteringer for samfunnet, helse- omsorg, folkehelse, miljø både innen samferdsel og ellers. Årsmeldingen som skal opp til behandling finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**