Fylkesårsmøte i Hedmark Venstre

Årsmøtet i fylkespartiet avholdes i Elverum lørdag 24. og søndag 25. januar 2015. Alvdal Venstre sender to delegater som ble valgt på årsmøtet – Live Stokstad (bildet) og Ola Eggset, begge formannskapsmedlemmer i Alvdal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Fylkesårsmøtet har tradisjonelt vært preget av debatt omkring resolusjoner om aktuelle politiske spørsmål i fylket. Fra Alvdal vil det i år bli forsøkt satt fokus på ihvertfall tre temaer:

1. Samferdsel – presset på å få elektrifisert Røros- og Solørbanen må fortsette.
2. Tiltak for bedre tilrettelegging for lokal næringsutvikling i landbrukssektoren.
3. Økt etablering av statlige arbeidsplasser i distriktene – konkret fokus på helsearkivetableringen på Tynset.

Selv om fristen er kort er det fortsatt mulighet til å komme med nye innspill til våre delegater. Se mobilnummer til våre delegater under kontaktdata nederst på siden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**