Kommunereformen – velkommen til møte 19. februar

Kommunereformen er en sak som vi som lokallag sannsynligvis kommer til å bli utfordret på i tiden framover. I den forbindelse inviterer jeg på vegne av en arbeidsgruppe i Agder Venstre til en samling i Lyngdal Rådhus (kommunestyresalen) torsdag 19. februar klokka 18-19.30.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Dette vil være et åpent møte for alle medlemmer i våre regioner. Dag Vige vil lede denne samlingen. Tilsvarende møter vil også bli holdt i Kristiansand (3.02) og Arendal (11.03).

Dag Vige

Foto: Venstre

Siktemålet er først og fremst å gi informasjon om reformen og arbeidet til regjeringens ekspertutvalg, om det utredningsarbeidet som skjer lokalt, og om hva som skal skje før en endelig vedtar ny kommunestruktur og oppgavefordeling.

Det er også viktig å diskutere oss i mellom, åpent ut, hva vi tenker om reformen.

Det hadde vært fint med en tilbakemelding på om Venstrefolk fra «ditt» lokallag blir med på denne samlingen J

Mvh,

Ann Karin Fuglestad (99 04 54 80),

Leder Farsund Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**