Til innhold
Beate Johnsen, Ivar Bergunhaugen, Per-Helge Kalvehagen, Foto: Cecilie Christine Hunter

Vi tar Agder framover, sammen !

Agder Venstre

Venstre er et utålmodig parti. Vi vil ta Agder fremover, sammen

Venstre vil satse på skole og kunnskap, vi vil løse klima- og naturkrisen, og vi støtter små og store jobbskapere i hele regionen.

Venstre vil ha et Agder der alle er frie og har

muligheten til å delta.

 

Våre saker

 • Venstre vil prioritere skolen slik at lærere og elever får økt motivasjon.

  Vi vil jobbe for en mer tilpasset opplæring. Hver elev skal ses og følge sopp. Venstre vil ha mer frihet i skolen. Elever må få påvirke sin egen skolehverdag og føle mestring og motivasjon. Utdanning er nøkkelen til frihet og muligheter senere i livet.

  Venstre vil:

  ✅Gjennomføre prøveordninger med fleksitid for elever.

  ✅ Sikre et større tilbud av programfag på videregående, gjennom blant annet digitale undervisningstilbud eller utlån av lærere mellom skoler.

  ✅ Styrke internasjonaliseringen i skolen gjennom å bruke mulighetene i Erasmus+ til utveksling, besøksturer og vennskapsskole.

  ✅Intensivere arbeidet med å sikre alle læreplasser også i regi av fylket.

  ✅ Øke lærlingetilskuddet til bedrifter.

 • Et næringsvennlig fylke

  Fremtidens næringsliv er grønt, nyskapende og kreativt. Fylket må gi god service og stabile og langsiktige rammevilkår for næringsvirksomhet.
  Arbeidslivets spilleregler må følges opp når fylket bidrar med midler i prosjekter.

  Venstre vil:

  ✅ Aktivt støtte små og
  mellomstore bedrifter, entreprenører og initiativer som ønsker å gjennomføre grønn omstilling.

  ✅ Jobbe for å binde sammen kulturopplevelser slik at besøkende kan bli værende lenger og få en helhetlig reiselivsopplevelse i hele vårt fylke.

  ✅ Støtte utvikling av sosialt entreprenørskap for å få flere fra utsatte grupper inn i jobb.

  ✅ Økt satsning på ungt entreprenørskap.

  ✅ Ha et likestilt arbeidsliv, tilgjengelig for alle.

 • Lokalsamfunn, lokalkultur og lokaldemokrati

  💚Frivillighet

  Frivilligheten skal ha en viktig rolle og gode vilkår i lokalsamfunnet. Venstre mener at hvis kulturen, idretten, frivilligheten og næringslivet får frihet til å utfolde seg, får vi et mer
  mangfoldig tilbud for innbyggerne.

  💚Kulturlivet

  Det lokale kulturlivet må sikres gode vilkår og det bør legges til rette for et mangfold og tilgjengelighet for alle.

 • Natur og klima

  Framtidas lokalsamfunn er grønne. Venstre mener naturen har verdi i seg selv, og at det alltid skal være lett å ta miljøvennlige valg. Vi vil beskytte dyra og ta vare på naturen. Venstre vil gjøre Agder til Norges nullutslipps region. Vi vil kutte kollektivprisene og satse på SVIPP for ungdom. Og vi skal legge til rette for sykkel, gange og framtidas transportløsninger.
  Kampen for å kutte klimagassutslipp er like viktig lokalt som nasjonalt. For Venstre er det viktig at fylket bidrar i klimadugnaden ved å kutte utslipp der vi kan.

 • Venstre vil kutte prisen på månedskort med minst 250 kroner.

  Billigere buss, trikk og tog er bra for klimaet, gir bedre luft, og gir flere muligheten til å reise.

  Derfor vil Venstre:

  ✅Kutte prisen på månedskort på buss, trikk og tog med minst 250 kroner.

  ✅ Sikre god kollektivdekning i hele Agder, med å styrke linjene mellom kystbyene og Setesdal.

  ✅ Ha økt satsning på AKT Svipp både for unge og eldre, eller annen lokalt tilpasset kollektivtransport.

  ✅ At kollektivtrafikken skal være tilgjengelig og universelt utformet.

  ✅ Bygge flere sykkelveier og premiere bruk av sykkel som hverdagstransport.

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre lokallag i regionen

Her finner du ditt lokallag. Velg din kommune og klikk 'Ditt sted'