Til innhold
Våre fylkestingskandidater!Iselin Bøge Rom, Ivar Bergundhaugen, Sara Sægrov Ruud, Per Helge Aldersjøen Kalvehagen, Trym Braathen, Beate Johnsen (fylkesordførerkandidat) og Morten Leuch Eliesson, Agder Venstre
Frihet og muligheter
for alle.

Agder Venstre

Agder trenger nye folk som kjemper for framtida. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like trygge og gode liv som vi har i dag.

Våre saker

 • Alt starter i skolen.

  Barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å skape sin egen framtid.

 • Ny kystjernbane.

  Framtidas tog må gå mellom byene, og de må gå raskt. Toget må bli et fullgodt alternativ til både bil, y og godstransport på vei.

 • Flere nye jobber.

  Det må bli lettere å skape arbeids- plasser på Agder. Venstre støtter småbedrifter. De som våger å satse skal ha like rettigheter som andre.

 • Ta vare på naturen.

  Naturen vår har lagt grunnlaget for vår velferd. Men naturen er sårbar. Derfor vil Venstre ta vare på miljøet. Vil gjøre det enklere og billigere å leve miljøvennlig.

Våre lokallag i regionen

Her finner du ditt lokallag. Velg din kommune og klikk 'Ditt sted'