Nytt styre i Nordre Aker Venstre

På årsmøtet 12. januar ble nytt styre valgt for 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Slik ser det nye styret ut:

Leder: Ingeborg Briseid Kraft
Nestleder: Svein Magne Kjelby
Styremedlem: Gunnar L. Brevig
Styremedlem: Kathrine Nitter
Styremedlem: Bjørn Ervik
Styremedlem: Lars Henning Vaggesten
Styremedlem: Adrian Fjell

Varamedlemmer:

1. vara: Erik Borge Skei
2. vara: May-Brith Døssland
3. vara: Torhild Taklo Knutzen
4. vara: Kristen Knudsen
5. vara: Peter Nicolai Aashamar
6. vara: Andreas Skjæret
7. vara: Kamile Gursel
8. vara: Dag Gaute Gaasemyr

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**