Truer rettssikkerheten til elevene

Høyre vil åpne for mer politi på skolene i forbindelse ved mistanke om narkotika. — Dette vil flytte grensen for hva politiet kan presse elevene til, sier Njaal Neckelmann til BA.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Njaal Neckelmann er kandidat til bystyret i Bergen og frykter at Høyre vil flytte grensene for hva politiet kan tillate seg overfor skolelever ved mistanke om narkotikabruk.

Njaal Neckelmann er kandidat til bystyret i Bergen og frykter at Høyre vil flytte grensene for hva politiet kan tillate seg overfor skolelever ved mistanke om narkotikabruk.

— Narkotikabruk på skolen skal selvsagt bekjempes med de virkemidlene vi har, men vi frykter at Høyre ønsker å gå ut over dagens praksis og gå på akkord med rettssikkerheten til elevene, sier Njaal Neckelmann, ungdomskandidat for Bergen Venstre.

I Høyres utkast til program for 2015 — 2019 står det at Bergen Høyre vil «ha et tettere samarbeid mellom skole og politi i bekjempelsen av rus blant unge. Dette innebærer at elev og foreldre kalles inn av skole og politi ved tips/observasjoner. Her underskrives det kontrakt om urinprøve.»

Neckelmann er ikke enig.

Etterlyser svar
— Vi har tidligere sett at politi og politikere blir overivrige når de skal slå ned på mistanker om narkotikabruk blant unge, og «glemmer» at også skoleelever har grunnleggende rettssikkerhet. Jeg stiller meg tvilende til hvor frivillig det er å inngå en kontrakt om urinprøver dersom en skoleelev kalles inn på teppet av politiet, skolen og foreldrene, sier Neckelmann i Venstre.

— Det er avgjørende for unges respekt for politiet og rettsstaten at de opplever at rettighetene deres blir ivaretatt. Jeg lurer på hva Høyre mener med dette? Politiet har utstrakt myndighet allerede i dag, dersom de mistenker narkotikabruk.

— Det er bekymringsverdig dersom Høyre mener at grensene for hva politiet kan presse elevene til skal flyttes, sier han.

Vurderer razzia
— Jeg mener det er viktig å jobbe for bedre samarbeid mellom skolen, politiet, elevene og foreldre for å forhindre ulovlig rusmisbruk blant unge — her er det snakk om ungdomsskoleelever. Men jeg følger Neckelmann på at samarbeidet må gjøres slik at rettssikkerheten til elevene ivaretas, sier Charlotte Spurkeland, i Høyre.

I forslaget til fylkesprogram for Høyre tar de det også et skritt lenger. De foreslår bruk av narkorazzia på videregående skoler ved begrunnet mistanke.

— Skolen er dessverre ofte der hvor narkotika blant unge omsettes, og programkomiteen har åpnet for at politiet skal ha adgang til de videregående skolene ved begrunnet mistanke om ulovlige rusmidler, sier Spurkeland.

— Det er viktig at dette ikke er noe som gjøres vilkårlig eller som et preventivt tiltak, og kun ved begrunnet mistanke. Hun påpeker også at dette er programkomiteenes forslag som er til høring i partiet, og at programmet blir endelig først når lokallagene har sagt sitt.

Les hele saken på side 7 i Bergensavisen lørdag 24. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**