Årsmøte for Sørum Venstre 2015

Sørum Venstre skal avholde sitt årsmøte 4.februar klokken 18:00 på Festiviteten på Sørumsand. I tillegg til vanlige årsmøtesaker skal vi også vedta den fullstendige valglista for 2015-2019. Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn kommer på besøk og skal snakke om boka “Liberalisme på norsk”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Sørum Venstres årsmøte for 2015 finner sted på Festiviteten på Sørumsand 4.februar klokken 18:00.

Sveinung Rotevatn

Foto: Fotograf Vidar Helle

Dagsorden

1. Velkommen ved styreleder Bjørn Brodwall
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent og underskrivere.
4. Presentasjon og godkjenning av årsmelding for 2014
5. Presentasjon og godkjenning av regnskap for 2014
6. Presentasjon av programarbeidet for kommunevalget 2015
7. Evt. innkomne forslag til vedtak. Slike forslag må være sendt inn til
leder ([email protected]) innen 30.01.15
8. Valg

Fra styret er følgende på valg:
– Leder
– Organisatorisk nestleder
– Regnskapsansvarlig
– Evt. styremedlemmer
I tillegg velges delegater til fylkesårsmøtet

Endelig nominasjon til kommunevalgliste for Sørum Venstre

Kandidatene til de 5 plassene på kommunevalglista ble valgt på
nominasjonsmøte avholdt 25.11.14. Resten av lista vedtas på dagens
møte. Dersom noen av de som er blitt spurt om å stille på lista, har
ønsker om plassering, bes det gis underretning om det
på epost: [email protected] innen 30.01.15.

De som allerede er valgt til å stå på kommunevalglista er:
1. Else-Marit Sætaberget fra Frogner
2. Jim Smestad fra Rånåsfoss
3. Bjørn Brodwall fra Sørumsand
4. Sebastian Strausheim-Rønsen fra Frogner
5. Marianne Torpen fra Frogner

Besøk av Sveinung Rotevatn

På årsmøtet kommer også stortingsrepresentant og forfatter Sveinung Rotevatn for å snakke om boka si “Liberalisme på norsk”. Det vil også være mulig å kjøpe et eksemplar av “Liberalisme på norsk” for 150 kr kontant.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**