Det liberale Trondheim

Førsteutkastet til program for Trondheim Venstre er lagt fram. Miljø og skole er hovedsakene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre er gjenkjennelig i det nye programmet, men det er også mange nye tanker og nye tiltak.

Les hele programutkastet her.
Endringsforslag kan fylles ut i dette dokumentet og sendes inn til [email protected].

– Vi er opptatt av å finne virkemidlene for å skape en enda grønnere, mer miljøvennlig og bærekraftig by. Miljøpakken har vært en av Venstres største suksesser, og i løpet av neste bystyreperiode vil vi gjøre den enda bedre. Trondheim skal bli en miljøby i verdensklasse, sier programkomiteens leder Nils Heldal.

– Dessuten vil vi styrke den offentlige skolen som en grunnleggende samfunnsinstitusjon, særlig gjennom å gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen. Alle skal ha mulighet til å utnytte sine evner og sin skaperkraft. Venstre vil styrke læreren og gi mer ansvar til den enkelte skolen, sier han.

Forslaget er nå sendt på høring til alle medlemmene. Høringsfristen er 1. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**