Nordland Venstres miljøpris går til SALT

Årets prisvinnere er både miljøbevisste, kunnskapsrike og innovative. De løfter regionen og landets bevissthet på at ressursene i havet er langt mer enn olje og fisk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Kort om SALT:
SALT er en uavhengig kompetansebedrift med kunnskap om og for kysten.
De leverer tjenester innenfor forskning, rådgivning og formidling knyttet til havet og kysten.
SALT har høy faglig kompetanse om marine økosystemer, kystnæringer og entreprenørskap — med spisskompetanse om nordlige problemstillinger.
De har fokus på hele verdikjeden — fra ressurs til anvendelse. Deres unike kompetanse utgjør et bindeledd mellom marin ressurs og verdiskaping.

SALT brenner for å formidle kunnskap om havet, marine ressurser og kystens muligheter på en grensesprengende, tankevekkende og sporsettende måte.
Deres rolle er å være en redelig, troverdig og solid kunnskapsleverandør inn mot ethvert beslutningsgrunnlag.

Begrunnelse for tildeling av prisen:

Prisen deles ut til en enkeltperson eller en gruppe personer, en organisasjon, et firma eller andre som har gjort en særskilt innsats for å fremme miljørettede tiltak det siste året.

Årets prisvinnere er både miljøbevisste, kunnskapsrike og innovative. De løfter regionen og landets bevissthet på at ressursene i havet er langt mer enn olje og fisk.
De har internasjonale ambisjoner og bidrar dermed til å spre kunnskap og løsninger med et miljøperspektiv også globalt.

SALT er etter knappe fem år siden oppstarten ei suksesshistorie, og har vunnet priser både regionalt og nasjonalt for sitt Gründerskap.
Deres hovedfokus er hvordan vi kan forvalte havet og kystens ressurser for å fremtidig verdiskaping.
Gjennom deltakelse på bl.a. yrkesmesser og young scientist forum viser de også et sterkt engasjement for å spre kunnskap om havet og kysten for kommende generasjoner.

SALT er med sin forretningsidé og filosofi et dobbelt kinderegg;

kunnskapsrik – næringsutviklende – miljøbevisst
ambisiøs – global – innovative

Nordland Venstre er stolt av å overrekke prisen til SALT´s gründere Kriss Rokkan Iversen og Kjersti E.T. Busch.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**