– Uklokt vedtak om blyhagl

Stortinget har i dag vedtatt å legge til rette for å tillate bruk av blyhagl til jakt utenfor våtmarksområder og skytebaner. – Skadelig og oppsiktsvekkende, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


– Ammunisjon gjenstår som den viktigste kilden til bly som bevisst blir spredt i naturmiljøet. At regjeringspartiene og Arbeiderpartiet går mot et særdeles tydelig råd fra Miljødirektoratet og sin egen miljøvernminister er skadelig og svært oppsiktsvekkende, sier Ola Elvestuen, leder i Energi- og miljøkomiteen og stortingsrepresentant for Venstre.

Ola Elvestuen

Foto: Venstre

Miljødirektoratet har etter at representantforslaget ble lagt fram foretatt en ny vurdering av forbudet mot bruk av blyhagl. Miljødirektoratet viser i sin rapport til at ny forskning på skadeeffekter av bly bekrefter tidligere kunnskap og avdekker nye bekymringer for helsemessige konsekvenser. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) finnes det ingen trygg nedre grense der en kan si at bly i blodet ikke er skadelig. Blyforurensing kan medføre høyt blodtrykk, konsentrasjonsvansker og hukommelsestap, psykiske lidelser og kreft.

– Usikkerheten i helseeffektene dreier seg om økt fare, og ikke mindre slik inntrykket ble skapt i det offentlige ordskiftet, sier Elvestuen.

Miljødirektoratets anbefaling om å ikke tillate blyhagl er i samsvar med anbefalingene fra enstemmige internasjonale forskningsmiljøer.

– At Arbeiderpartiet har lagt frem et representantforslag som vil øke utslippene av bly til norsk natur, blir vedtatt samtidig som et annet forslag fra Arbeiderpartiet om at det skal lages en «Handlingsplan for en giftfri hverdag». Dette er jo på grensen av å være en parodi, sider Elvestuen.

Forslaget som blir vedtatt i dag av AP, H, FrP og Sp:
• Stortinget ber regjeringen legge til rette for å tillate bruk av blyhagl til jakt utenfor våtmarksområder og skytebaner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**