Venstre lei av plast i Hobølelva

Hobølelva er en perle, men tilgrises bl.a. av plast fra grasproduksjon. Hobøl Venstre krever tiltak for å rydde opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Ragnhild Saxebøl har frontet saken i Smaalenenes Avis: http://www.smaalenene.no/Lei_av_rundballer_i_elva-5-38-12387.html

Her kan du lese Børt Erik Vikheims interpellasjon, som dannet bakgrunnen for saken:
Ordfører,
Hobøl har helt siden Morsa-prosjektet startet opp i 1999 vært en sentral aktør i å bedre vannkvaliteten i Hobølvassdraget. Prosjektet har vært målrettet og vellykket, og har gitt klare resultater. Et av virkemidlene har vært å legge om mye av landbruket langs elvebredden fra korn- til grasproduksjon. Dette er vel og bra, men det har fått en uheldig konsekvens.

Det jeg sikter til er knyttet til bruk av plast som brukes til innpakking av gras som igjen fungerer som erstatning for silo. Populært eller upopulært kalt traktoregg eller ku-matpakker. Totalt sett har jeg forstått at disse pakkene for all del har sin misjon. De forenkler lagringsbehovet, og er en gevinst for landbruket. Problemet oppstår når plasten, og for den saks skyld også selve pakken, kommer på avveie.

Årsakene til at plasten havner i naturen kan sikkert være mange, men jeg innbiller meg at det er noen få hovedårsaker. For eksempel tror jeg det skyldes:
1. At graset blir lagret for nærme elva og blir tatt av flom
2. At plasten løsner på grunn av vær og vind og til slutt slites av
3. At plast som blir til overs i produksjonen ikke blir tatt opp.

Plasten på avveie er et lokalt forsøplingsproblem. Det er sjenerende og stygt for den som ferdes langs med og i elva. Men det er også langt mer. Plasten rives og slites i stykker og dette fører til at små plastbiter spises av fisk og fugl og at skadelige stoffer akkumuleres høyere og høyere i næringskjeden.
Det er vel slik at det er den som forurenser som har ansvaret, også for å rydde opp. Men intensjonen med denne interpellasjonen er for så vidt ikke å straffe noen, men først og fremst å finne de tiltakene som kan virke forebyggende.

Spørsmålet til ordføreren blir da:
Hvilke tiltak kan kommunen treffe for å stimulere landbruket til å ta tak i forsøplingen og i å sikre lagring?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**