Byrådet klar med køprisingsmodell

Bystyret vedtok i september at det skal innføres tidsdifferensierte bompenger. Nå har byrådet lagt frem en modell som vil redusere trafikken i rushet 5-9 %.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I september i fjor vedtok bystyret, etter forslag fra Venstre, KrF og Byluftlisten, at byrådet skulle legge frem en sak om tidsdifferensierte bompenger. Torsdag la byrådet frem sitt forslag til modell.

Danmarksplass

Foto: MK

— Målsettingen er å redusere utslippene fra forurensende biler, bedre miljøet og få bedre flyt i trafikken, ikke å innføre økte skatter og avgifter. Tiden er inne for å gjøre denne endringen, sier Smith-Sivertsen til NRK Hordaland.

— Fra vår side er det viktig at det ikke er et forslag som tar inn flere avgifter totalt sett, men litt rimeligere avgifter utenfor rushtiden. Det er viktig å forstå at man innfører dette fordi vi ønsker å få til en endring hos folk flest: Løsninger for samkjøring og reise mer kollektivt. Dette er viktige endringer vi ønsker å få på plass, sier byrådslederen.

Henning Warloe (H) er byråd for byutvikling, klima og miljø i Bergen kommune. Til NRK Hordaland sier han følgende:

— Vi har et køproblem knyttet til rushtrafikken. Køprising har som formål å kutte toppene i dette bildet. For få år siden skjedde det en avgiftsendring som gjorde dieselbiler rimeligere å kjøpe og bedre i forhold til CO2. Dette kan vi slå fast har vært en katastrofe for luftkvaliteten lokalt, sier Warloe, og viser til dramatiske utslipp for svevestøv.

Les hele saken på NRK Hordaland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**