Ta grønne valg

I Sundvolden-erklæringen sa regjeringen at de ville gjennomgå reglene for fordelsbeskatning av arbeidsgiverbetalte ordninger for å tilpasse de et moderne og fleksibelt arbeidsliv. Vi mener at det bør innføres en skattefri ordning hvor arbeidsgivere kan betale kilometergodtgjørelse til de ansatte som velger å sykle til jobb, uten at dette skattelegges som inntekt eller at arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift for dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Dersom arbeidsgiver betaler sykler for sine ansatte eller innfører kilometergodtgjørelse, vil man oppnå gevinster både innen folkehelse, og lavere sykefravær. Miljøet vil også tjene på dette.

I vår region vil hver arbeidstaker som heller setter seg på sykkelen, fremfor i bilen, også lette på det presset man opplever på veiene til de største arbeidsområdene i Rogaland.

I Tananger finnes bedriften Kallesten Regnskap og Revisjon som allerede har innført ordningen med utbetaling av sykkelgodtgjørelse for de som sykler til jobb. Da gruppeleder i Sola Venstre, Anja Berggård Endresen, besøkte bedriften sammen med Stortingsrepresentant Iselin Nybø forrige uke, presenterte de gode resultater som viste hvorfor det var en riktig og viktig beslutning å få flere av de ansatte til å sykle til jobb.

Venstre har støttet regjeringen for å vri dem i en grønnere retning. Nå vrir vi enda litt til og krever skattefrie ordninger for jobbsykling. Det er bakgrunnen for at Sola Venstre sendte inn en interpellasjon med dette temaet til fylkesårsmøtet til Rogaland Venstre kommende helg, slik at saken kan tas videre opp i regjeringsapparatet av våre Stortingspolitikere.

Anja Berggård Endresen

Foto: Sola Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**