Venstre sier nei til tiggeforbud

Justisdepartementet har i disse dager sendt ut til høring et lovutkast om forbud mot organisert tigging, eventuelt et forbud mot tigging generelt. Haugesund Venstre sier nei til et slikt forbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I høringsdokumentet viser departementet til at det er et økende problem med aggresiv og pågående tigging, ordensforstyrrelser, vinningskriminalitet og menneskehandel, gjerne knyttet opp til organisert tigging. Tanken er da at et forbud mot tigging vil kunne redusere denne type kriminalitet.

Et spesifikt forbud mot organsiert tigging vil være svært vanskelig å håndheve. Da problemene som er nevnt tidligere allerede er straffbare, uavhengig om de begås i sammenheng med tigging eller ikke, vil det etter Venstres mening være lite å vinne på å innføre et generelt forbud mot tigging.

Tiggingen er et uttrykk for sosial nød. Sosial problemer løses ikke ved å straffe den som er i nød, snarere vil straff forsterke og forverre situasjonen for mange av dem som har det vanskeligst i vårt samfunn. Et forbud mot tigging fjerner ikke nøden, det bidrar i beste fall til å skjule den.

Etter Venstres mening må et hvert individ ha rett til å be om hjelp fra sine medmennesker. Det er ikke samfunnets oppgave å kriminalisere mennesker som trenger hjelp. I den grad vi finner andres nød ubehagelig, må vi i stedet bidra til å lette nøden gjennom positive, målrettede tiltak som bidrar til at flest mulig mennesker kan klare seg på egenhånd.

Dette vil være Haugesund Venstres innspill til Haugesund kommunes høringssvar,

May Britt Vihovde
-ordførerkandidat for Haugesund Venstre-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**