Innkalling til nominasjonsmøte i Stokke Venstre

På vegne av styret i Stokke Venstre innkalles til nominasjonsmøte
mandag 16. februar kl 18:30. Møtet blir holdt på rådhuset i Stokke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Logo Stokke Venstre

Innkallingen gjøres med henvisning til § 5e) i lokallagets vedtekter hvor det blant annet står:

e) Nominasjon.
Styret forbereder nominasjonen, og setter ned nominasjonsnemnd. Alle medlemmer innkalles skriftlig til nominasjonsmøte med 14 dagers varsel. Valglista settes opp på nominasjonsmøtet.
Stemmerett på møtet har de medlemmer av Venstres organisasjoner i kommunen som er over 15 år. Andre medlemmer av Venstreorganisasjonene i kommunen har talerett. Avstemming skjer som gjengitt i bestemmelsene for årsmøtet.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til nominasjonsmøtet, som for øvrig blir historisk (de siste i Stokke Vs historie) i og med at det går mot en ny kommune bestående av Stokke, Andebu og Sandefjord fra 01.01.17.

Vear, 2. februar 2015
For styret i Stokke Venstre
Kåre Pettersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**