Støtte til innbyggerinitiativ på Møhlenpris

Foreldre på Møhlenpris vil ha tryggere skolevei. Bystyret støtter initiativet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Venstre sier ja til initiativet fra foreldrene på Møhlenpris.

Venstre sier ja til initiativet fra foreldrene på Møhlenpris.

— Vi så at det er viktig med trygg krysning av Wolffs gate for barn som vil gå der, både i skoletiden, og til og fra skolen. Vi ønsker derfor å få vurdert flere alternative løsninger til hvordan gaten kan krysses. For eksempel lysregulert fotgjengerfelt eller gangbro, sier Julie Andersland (V), nestleder i Komité for miljø og byutvikling.

Vedtak i bystyret
Andersland forteller at det tidligere har vært gjort en kartlegging av trafikken i området, men at den er 7—8 år gammel.

— Med det nye oppveksttunet på plass er beboerne bekymret for at trafikken vil øke. Vi ønsker derfor en ny kartlegging av trafikken som også tar høyde for prognoser for trafikkvekst, årsdøgnstrafikk og hastighet, sier hun.

Les hele saken om innbyggerinitiativet fra foreldrene på Møhlenpris på side 56 – 57 i Bergens Tidende lørdag 31. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**