Borgerlig enighet om 40 % klimakutt

De borgerlige partiene øker klimaambisjonene. — Vi er enige om at Norge skal kutte klimagassutslipp med minst 40 % i 2030. Gledelig og utrolig viktig for klimaet, sier leder Trine Skei Grande. Dermed er Norges klimamål fastsatt i god til før verdens land presenterer sine klimaforpliktelser før toppmøtet i Paris i desember 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 - Enigheten om 40 % kutt i klimagassene, innebærer at Norge hever ambisjonsnivået.

– Enigheten om 40 % kutt i klimagassene, innebærer at Norge hever ambisjonsnivået.
Foto: Bård Ek

Enigheten mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre ble presentert på en pressekonferanse onsdag. Venstre har lenge kjempet for et mål om å kutte klimagassutslippene med minst 40 % innen 2030, og at Norge må gjøre det med innenlandske kutt og ikke ved å kjøpe oss fri fra klimaforpliktelsene.

 - Med enigheten hever vi også Norges ambisjoner. Klimautfordringene er globale. Når vi nå åpner for å inngå et forpliktende samarbeid med EU, som har verdens mest ambisiøse og forpliktende klimapolitikk, så er det et historisk linjeskifte for norsk klimapolitikk, sier Skei Grande.

– Med enigheten hever vi også Norges ambisjoner. Klimautfordringene er globale. Når vi nå åpner for å inngå et forpliktende samarbeid med EU, som har verdens mest ambisiøse og forpliktende klimapolitikk, så er det et historisk linjeskifte for norsk klimapolitikk, sier Skei Grande.
Foto: Regjeringen

Linjeskifte
Enigheten innebærer at vi tar sikte på at Norge skal slutte seg til EUs klimarammeverk, slik at det blir en felles oppfyllelse av klimamålene i Norge og EU.

– Med en forpliktende avtale med EU tar Norge et steg i langt grønnere retning og vi tilrettelegger for større klimakutt, flere grønne arbeidsplasser og et samfunn hvor det lønner seg å ta grønne valg, understreker hun.

– Med enigheten hever vi også Norges ambisjoner. Klimautfordringene er globale. Når vi nå åpner for å inngå et forpliktende samarbeid med EU, som har verdens mest ambisiøse og forpliktende klimapolitikk, så er det et historisk linjeskifte for norsk klimapolitikk, sier Skei Grande.

Les: Venstres landstyre: Venstres krav til Norges klimamål for 2030.

Viktig vedtak
En utslippsreduksjon på 40% i 2030 er i tråd med anbefalingene fra FNs klimapanel. Kuttene må skje gjennom tiltak i Norge, og ikke gjennom kjøp av billige FN-kvoter som har liten klimaeffekt. Målet vil sette Norge på en bane med utslippsreduksjoner i tråd med togradersmålet.

– Vi må starte med å få ned utslippene på hjemmebane, før vi kan forvente en internasjonal dugnad for å redde klodens klima, sier Skei Grande.

Hun mener det er helt avgjørende at alle land tar på seg ambisiøse målsetninger før klimatoppmøte i Paris. I Paris skal verdens ledere samles for å bli enige om en ny klimaavtale.

 - Med en forpliktende avtale med EU tar Norge et steg i langt grønnere retning og vi tilrettelegger for større klimakutt, flere grønne arbeidsplasser og et samfunn hvor det lønner seg å ta grønne valg, påpeker Skei Grande og Elvestuen.

– Med en forpliktende avtale med EU tar Norge et steg i langt grønnere retning og vi tilrettelegger for større klimakutt, flere grønne arbeidsplasser og et samfunn hvor det lønner seg å ta grønne valg, påpeker Skei Grande og Elvestuen.
Foto: Energy Technologies Institute

Slutter seg til EU-mål
– En avtale med EU vil innebære at Norge ikke vil kjøpe FN-kvoter for å oppfylle 40-prosent-målet. Norge skal fortsatt gi omfattende bidrag til reduserte utslipp i utviklingsland, bl.a. gjennom bistand, klima- og skogsatsingen og det grønne klimafondet, sier Ola Elvestuen (V), leder for Stortingets Energi- og miljøkomite.

Han understreker at vi må ha mer av den politikken som vi vet virker. Det må lønne seg å investere i grønne arbeidsplasser.

— Rapporten som nylig kom, New Climate Economy, inneholdt både gode og dårlige nyheter. Den viste at grønn vekst er mulig, men slo samtidig fast at det haster med grønn omstilling. De neste 10-15 neste årene er kritiske for at vi skal nå klimamålene. Med de nye norske klimaforpliktelsene øker sjansene for at vi lykkes, sier Elvestuen.

Stikkord fra dagens pressekonferanse:
1. Norge skal bidra til utslippsreduksjoner tilsvarende minst 40 pst. frem til 2030.
2. Vi legger opp til å styrke det internasjonale klimasamarbeidet ved at Norge søker felles oppfyllelse av en klimaforpliktelse med EU
3. Klimamålet vårt skal nås ved at vi også kutter utslipp i Norge.
4. Klimamålene er en del av den langsiktige omstillingen av norsk økonomi. Vi gir næringslivet forutsigbarhet og peker ut retningen for det grønne skiftet.

Fakta klimautslipp: Norden foran Norge:
– Danmarks klimautslipp var på 53,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2012. Nedgangen siden 1990 var på 24,1 prosent.
– Sveriges utslipp var på 57,6 millioner tonn. Nedgangen siden 1990 var på 20,8 prosent.
– Finlands utslipp var på 61,0 millioner tonn. Nedgangen siden 1990 var på 13,3 prosent.
– Norges utslipp var på 53,9 millioner tonn i 2013. Veksten siden 1990 var på 3,7 prosent.
(Kilder: UNFCC, SSB, NTB)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**