Møteplan for medlemsmøter i 2015

Alle møtene blir holdt på møterommet Langen i rådhuset i Langesund rådhus mandager kl. 18.00 — 19.30

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


•9. mars: medlemsmøte + nominasjonsmøte
Siste frist for å levere valglista for Bamble Venstre er 31. mars i år kl. 12.00
•20. april: medlemsmøte
•1. juni: medlemsmøte
•24. august: medlemsmøte
•19. oktober: medlemsmøte
•16. november: medlemsmøte

I tillegg vil det bli møter i programkomiteen utover våren.
Evt. endringer sendes pr. e-post

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**