Jordvernet må styrkes

“Vi er så heldige at vi får bo midt i Norges matfat, og omgir oss med områder som utmerker seg spesielt som god landbruksjord. Det forplikter!”, skriver Anja Berggård Endresen i et leserinnlegg i Solabladet idag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Fylkeskommunen og Fylkesmannen har nylig gitt innsigelser mot kommuneplanen og hevder at Sola kommune bygger ned for mye landbruksjord. Venstre deler dette synet. Da kommuneplanen var til behandling, var Venstre et av mindretallspartiene som viste en svært restriktiv holdning til nedbygging av matjord. Vi er derfor takknemlige for at både Fylkeskommunen og Fylkesmannen deler vårt syn om at matjorda bør bevares.

Sola scorer ofte bra når de sammenliknes med andre, men når det gjelder nedbygging av landbruksjord har vi vært dårligst i klassen. Vi er så heldige at vi får bo midt i Norges matfat, og omgir oss med områder som utmerker seg spesielt som god landbruksjord. Det forplikter!

Det er den beste matjorda som er under utbyggingspress. Da kommuneplanutvalget i høst var på befaring i kommunen, var det svært mange landbruksområder hvor tomteutbyggere hadde vist sin interesse for å bygge ned landbruksjord og heller føre opp boliger. Dette er en utvikling som Venstre ikke ønsker. Vi må innse at konflikten mellom jordvern og naturmangfold på den ene siden, og behovet for boligutbygging på den andre siden, må løses på andre måter enn ved nedbygging av landbruksjord. Løsningen er at vi må innstille oss på å bo tettere enn før.

Jordvern er en forutsetning for at våre etterkommere skal få muligheten til å produsere egen mat på egen jord. Klimaforandringene kan endre forutsetningene for matproduksjon over hele kloden, og øker behovet for et styrket jordvern. Venstre vil derfor styrke jordvernet for å sikre vern mot irreversible endringer av spesielt verdifull produktiv landbruksjord.

Anja Berggård Endresen

Foto: Joachim Steinbru

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**