Kan være brudd på budsjettavtalen

— Dersom finansieringsendringen av private barnehager fører til at de må legge ned, bryter byrådet budsjettavtalen, sier Julie Andersland (V) til BA.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Andersland2

Onsdag skrev BA at fem barnehager i Bergen skal legges ned i løpet av første halvår 2015. Det betyr at kommunen må finne nye barnehageplasser til totalt 102 barn.

Dårlig økonomi som følge av endring i tilskuddet fra kommunen er en av årsakene.

Forklaringene på nedleggelsene får Julie Andersland (V) til å reagere.

— I budsjettavtalen vi har inngått med byrådet kommer det klart frem at endringene i finansieringen av private barnehager ikke skal føre til at barnehager i pressområder legges ned.

— Bergenhus bydel har for lav barnehagedekning. Dersom Solgården barnehage på Nordnes legges ned på grunn av dette, kan det være et brudd på avtalen vi har med byrådet, sier hun.

Trenger mangfold av private barnehager
Hun påpeker at for Venstre har det vært viktig å sikre at barnehager ikke skal måtte legge ned på grunn av endring i den såkalte tellerapporteringen for barnehager.

— Venstre, KrF og Byluftlisten fikk derfor inn et punkt i budsjettavtalen med byrådspartiene om at byrådet må sørge for særskilt støtte til utsatte barnehager dersom dette er nødvendig for å hindre nedleggelser.

Venstre vil nå ta denne saken opp med byrådet for å sikre at de følger opp budsjettvedtaket i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**