Stina Lintho Lippestad nyvalgt lokallagsleder i Eidsberg Venstre

Foto: Glenn Thomas Nilsen

Stina Lintho Lippestad ble på årsmøtet 4. februar valg til ny lokallagsleder i Eidsberg Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Stina Lintho Lippestad er nå aktivt tilbake i Eidsbergpolitikken og går inn som leder av Eidsberg Venstre etter årsmøtet 4. februar. Eidsberg Venstre går inn i et spennede lokalvalgsår – og har ambisjoner om å doble sitt antall kommunestyremedlemmer i september.

Avtroppende lokallagsleder Ingunn Herstad Hensel overlater klubba i trygge hender og trer nå inn som nestleder etter 4 år som lokallagsleder. Ingunn jobber videre som gruppeleder og gruppen har klare ambisjoner om et godt team inn i kommunestyret etter valget i september.

Dersom du ønsker å ta del i Eidsbergpolitikken gjennom vårt parti kan du delta på nominasjonsmøte og utarbeidelse av vårt valgprogram i februar og mars. Ta kontakt med oss – vi ønsker nye medlemmer velkommen!

Et udramatisk årsmøte ble avholdt 4. februar. En godt samkjørt og engasjert partigruppe med fokus på de gode diskusjonene og løsningene. Årsmeldingen viser god aktivitet, gjennomføringsevne etter program, stor vilje til deltakelse i politisk arbeid lokalt, på fylkesnivå og på nasjonalt nivå. Både partileder Trine Skei Grande og nestleder Ola Elvestuen har besøkt Eidsberg gjennom året som gikk.

Stina Lintho Lippestad og Ingunn Herstad Hensel

Foto: Ingunn Herstad Hensel

Styret 2015;

Leder Stina Lintho Lippestad
Nestleder Ingunn Herstad Hensel
Sekretær Maren Hersleth Holsen
Kasserer Britt Fladmark Holta
Styremedlem Jonny Løken
Styremedlem Gabrielle Bjørnstad-Northern
Varamedlem Myriam Mpoy

Organisatorisk leder av årets valgkamp Maren Hersleth Holsen
Gruppeleder kommunestyregruppen Ingunn Herstad Hensel

Utsendinger til Østfold Venstres årsmøte kommende helg;
Maren Hersleth Holsen
Ingunn Herstad Hensel
Stina Lintho Lippestad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**