FYLKESÅRSMØTE 2015

Telemark Venstre avholder sitt fylkesårsmøte helgen 7. – 8. februar på Norsjø Hotell.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Program for årsmøtet finner du her: https://www.venstre.no/files/telemark/telemark/dokumenter/program_arsmtet_2015.pdf

Fullstendig møtebok finner du her: https://www.venstre.no/files/telemark/telemark/dokumenter/motebok_ver5_endelig_tv_aarsmote_2015.pdf

Politiske uttalelser finner du her: https://www.venstre.no/files/telemark/telemark/dokumenter/resolusjonsforslag_til_aarsmotet_2015.pdf

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**