Møteplan for Rissa Venstre våren 2015

Vi inviterer, som vi har gjort de senere årene, til åpne møter denne våren. Møtene holdes før kommunestyremøtene slik at vi får diskutert saker som skal avgjøres her. I tillegg tar vi opp saker som er aktuelle for kommunen og partiet vårt. Vi håper på gode og engasjerte debatter om viktige saker for kommunen vår og Venstre, og at mange tar turen. Møtene holdes på et møterom (som oftest Blåheia) på Rissa Rådhus og de begynner som oftest kl. 18. Ved å klikke på overskriften i artikkelen kommer du til møtedagene. De ligger også i kalenderen nederst på denne hjemmesida vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Her er møtedatoene for våren 2015:
Tirsdag 10. mars kl 18, møterom Blåheia, Rissa Rådhus
Mandag 13. april kl. 18, møterom Blåheia, Rissa Rådhus
Onsdag 6. mai kl. 18, møterom Blåheia, Rissa Rådhus
Mandag 8. juni kl. 18, møterom Blåheia, Rissa Rådhus

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**