Partienes hjemmesider

Kommentar til Verdalingens oppslag den 03.02.2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Vi vil påstå at det er Verdal Venstre som er “vinneren” når det gjelder partienes hjemmesider. For oss er det viktig å informere våre medlemmer og andre interesserte om hva som foregår både i partiet og hvilke standpunkter vi har i viktige saker.

Derfor synes vi vår hjemmeside er bra: Helt siden august 2011 er siden brukt svært aktivt. Her er oversikten over kontaktpersoner med tlf og e-postadresse, medlemmer i styret, valgliste og program fra valget i 2011 og politisk regnskap for 2007 -2011. Venstres ideologi og de 10 liberale prinsippene. Du finner også datoer for åpne gruppemøter t.o.m. august 2015. Det er også på framsiden vist til vår Facebookside som oppdateres jevnlig. Du kan også gjennom hjemmesiden melde deg som medlem i Venstre.

Vi mener det er viktig å informere om hva som skjer i kommunepolitikken og vi bruker hjemmesiden til å vise hva Venstre mener i ulike større saker. Du finner derfor på framsiden eller i arkivet, alt Venstre har gjort siste valgperiode. Her finner du våre månedsrapporter som er sendt medlemmene, i 2014 ble det for eksempel sendt ut 6 slike rapporter. Alle avisinnlegg, spørsmål til ordføreren og notat om andre politiske saker. I 2015 er det allerede lagt inn 5 nyheter: Et notat fra Venstres stortingsgruppe om Arbeidsmiljøloven, Venstres forslag i budsjettdebatten des. 2014, siste månedsrapport for 2014 og avisinnlegg om Fylkets halvgamle hvite menn og om Fætten-skogen.

Vi ønsker å bidra i samfunnsdebatten. Vi er opptatt av folkestyret. Vår hjemmeside håper vi vil bidra til informasjon om det som skjer og til å vise at politikk angår folk flest.

Venstre er for åpenhet. Alt vi har lagt ut på hjemmesiden og på vår Facebookside er selvfølgelig åpen for alle som er interessert i å se oss i kortene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**