Innkalling til fylkesårsmøte for Vestfold Venstre 27.-28. februar 2015

Vestfold Venstre innkaller til 2 dagers fylkesårsmøte fredag 27. februar med start kl. 17:00 og med beregnet avslutning lørdag 28. februar senest kl. 16:00. Møtested er Scandic Park Hotell i Sandefjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Alle delegater som møter på fylkesårsmøtet må ha betalt medlemskontingent.

Fullstendig påmeldingsliste med navn og e-postadresse på deltakere, sendes på e-post til fylkessekretær Arne Magnus Berge; [email protected].
Ellers kan følgende elektroniske påmeldingsskjema benyttes; påmeldingsskjema fylkesårsmøte

Alle spørsmål ang. overnatting og betaling rettes også til Arne Magnus eller Kåre. Innbetaling til Vestfold Venstres konto 1594.18.51808.

Selve innbetalingen må merkes med lokallag og navn på den som står ansvarlig for påmeldingen.
Påmeldingsfrist og innbetaling: innen 18.02.2015.

Fristen for å sende inn forslag til årsmøteuttalelser er innen mandag 23. februar.
Forslag sendes til org. nestleder Karin Synnøve Frøyd på epost: [email protected]

Vennlig hilsen
Kåre Pettersen
Fylkesleder Vestfold Venstre
Tlf: 990 22 385

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**